Krediidiasutuse tegevusloa taotluse tagasivõtmine ei mõjuta Admiral Marketsi praegust tegevust.

Admiral Markets teatas mullu 29. augustil börsiteates, et taotleb krediidiasutuse tegevusluba.

„Seoses muutunud väliskeskkonnaga, sellest tuleneva mõjuga krediidiasutuste tegevuskeskkonnale ning vajadusega kohandada krediidiasutuse tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani, otsustas Admiral Markets 9.jaanuaril tegevusloa taotlusest loobuda ja esitas finantsinspektsioonile vastavasisulise avalduse, mille inspektsioon rahuldas 16.01.2019,“ märkis ettevõte täna avaldatud börsiteates.

Admiral Markets leiab, et krediidiasutuste tegevusloa alusel osutatavate teenuste efektiivsuse huvides on otstarbekas ajakohastada ja täiendada tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani. Admiral Markets peab võimalikuks, et tegevusloa taotluse tagasivõtmise järel esitab Admiral Markets uue taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks, seda pärast vajalike muudatuste tegemist.

Krediidiasutuse tegevusloa taotluse tagasivõtmine ei mõjuta Admiral Markets praegust tegevust, investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamist.

Admiral Marketsi võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balti börside võlakirjanimekirjas ning võlakirjadega kaubeldakse Nasdaq Tallinna börsil. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 28. detsember 2027, mil emitent peab kõik võlakirjad tagasi ostma.