Reformierakonnal tasuks peeglisse vaadata ning meenutada, et nende valitud maksupoliitika tulemusena oleks Eesti 500-eurose tulumaksuvaba miinimumini jõudnud aastaks 2049. Keskmine brutopalk on ligi 1300 eurot ja tänu maksuvaba miinimumi tõusule jääb töötajale kätte pea 1100 eurot. Eesti mediaanpalk on tänavu aga 1000 euro tasemel, millest pooled Eesti inimesed teenivad vähem. Maksureform aitab suurt osa eestimaalastest ning Sõerdil ei tasu selle tähtsust pisendada.

Reformarite valitud tee, mis tõstis tulumaksuvaba miinimumi 10 euro kaupa, oleks jätnud madalamat ja keskmist palka teenivad inimesed pikkadeks aastakümneteks raskesse seisu. Uue maksusüsteemiga jäi rahandusministeeriumi andmetel 87 protsendil tulusaajatest tulumaksumäär langes või jäi samaks. Keskerakonna juhitud valitsuse poolt ellu viidud maksureformist võidab 64 protsenti Eesti inimestest ning enam panustab vaid jõukam osa ehk 13 protsenti.

Uue tulumaksuvaba miinimumi süsteemiga maksavad võrreldes 2017. aastaga vähem tulumaksu need töötajad, kelle tulu jääb vahemikku 487-1776 eurot keskmiselt kuus ja pensionärid, kelle tulu jääb vahemikku 417-1351 eurot keskmiselt kuus. Maksu- ja tolliameti andmetele tuginedes on 11 kuu töötasude põhjal alust arvata, et tänavuse tuludeklaratsiooniga saab enammakstud tulumaksuna 506 000 inimest riigilt tagasi 128,7 miljonit eurot. Antud number võib aga veelgi tõusta.

Me teame, mida kujutas endast Reformierakonna lihtne maksusüsteem. Tulumaksuprotsendi järk-järguline langetamine 26-lt protsendilt 20-le protsendile tekitas olukorra, kus inimene, kes teenis kuupalka 500 eurot võitis muudatusest 155 eurot aastas. 5000 euro saaja võit oli juba üle 3000 euro. Seega suurepalgaliste võit oli ebaproportsionaalselt suur. Sissetuleku vahe oli kümnekordne, kuid muudatustest tehtud võit tuli kahekümnekordne. Selline oli Reformierakonna arusaam õiglasest maksusüsteemist."

Aivar Sõerd võib pidada 64 protsendi inimeste, kes teenivad madalat palka, sissetulekute suurendamist vähetähtsaks sammuks, kuid olen kindel, et Eesti inimesed seda reformi nii ei näe.