„Ainult töötaval pensionäril on võimalus esitada maksuvaba tulu avaldus kahele väljamakse tegijale: tööandjale ning sotsiaalkindlustusametile. Kuid maksuvaba tulu kokku ei või kalendrikuus rakendada rohkem kui 500 eurot,” rääkis maksuameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

Näiteks, kui pension kalendrikuus on 425 eurot ning töötasu brutosumma on 1000 eurot, siis lubatud maksuvaba tulu suurus kalendrikuus on 375 eurot. Samas on see töötav pensionär esitanud maksuvaba tulu avalduse aga mõlemale väljamakse tegijale ja lubanud mõlemal väljamakse tegijal rakendada maksuvaba tulu 500 eurot, st et kalendrikuus kokku 1000 eurot.

„Sellisel juhul tekib olukord, kus maksuvaba tulu on kalendrikuus arvestatud lubatust rohkem 625 eurot (1000 – 375), kokku on kalendriaastas rakendatud maksuvaba tulu rohkem 7500 eurot (625 x 12),” selgitas Tabri. See tähendab, et inimesel tuleb rohkem rakendatud maksuvaba tulult tulumaks riigile tagasi maksta, mis on 1500 eurot (7500 x 20%).

„Kui inimesel on lisaks maksuvaba tulule võimalik teha maksustatavast tulust tulumaksuseaduses lubatud mahaarvamisi (koolituskulu, eluasemelaenu intressid, laste täiendav maksuvaba tulu, abikaasa täiendav maksuvaba tulu jne), siis lõplik juurdemaksmisele kuuluv summa selgub pärast mahaarvamiste tegemist,” lisas maksuameti pressiesindaja.

Tuludeklaratsioonide esitamine algab 15. veebruarist. Riik hakkab enammakstud tulumaksu inimestele tagastama alates 26. veebruarist. Esmajärjekorras saavad oma tulumaksutagastuse kätte need, kes on deklareerinud oma tulud elektroonselt. Tulumaksu tagastamine paberil tuludeklaratsiooni esitanutele algab aga 19. märtsist.

Oma tänast seisu saab kontrollida e-maksuametis "Minu sissetulekute" all. Neil, kes peavad tulumaksu juurde maksma, peaks seal juba olema kirjas summa, mis ulatuses nad seda tegema peavad. Tuludeklaratsiooni esitamise viimane kuupäev on 1. aprill.

Need, kes peavad raha riigile juurde maksma, peavad seda tegema 1. juuliks. Sellest, mis saab siis, kui kogu summat ei jõua korraga maksta, loe lähemalt siit.