Taskuraha andmine arendab lisaks finantsvastutusele veel säästmist nende asjade jaoks, mida nad soovivad, eelarve pidamist ja ka heategevust ning teiste aitamist.

Pole kindlat numbrit, mida iga lapse ja pere puhul rakendada. Kõige targem on võtta arvesse lapse igakuiseid kulutusi ja selle põhjal konkreetne number paika panna. Aja jooksul on näha, kas seda on vaja korrigeerida üles või allapoole, tulenevalt sellest, milliseid kulutusi laps ise katma peab

Kui aga tahta läheneda süsteemselt, ilma kulupõhise vajaduseta, võib taskuraha siduda lapse vanusega. Näiteks anda seda igal nädalal lapse vanuse summas. Kui see number tundub aga liiga suur, võib perioodi pikendada ja viia selle kahe nädala peale, igakuiseks või vajadusel pikemaks.

Varakult rahaga õigesti ümber käimise harjutamiseks võib kasutada ka meetodit, kus taskuraha jagatakse mitmesse võrdsesse ossa – säästmiseks, kulutamiseks ning võimalusel näiteks heategevuseks.

Väldi neid vigu

Vältida tasuks taskuraha andmist konkreetsete kodutööde tegemise eest. Siis võib tekkida olukord, kus laps on nõus rahast loobuma, et ei peaks tülikaid kodutöid tegema.

Samuti ei tohiks lapsele anda lisaraha, kui taskuraha jaoks on kindel summa juba kehtestatud. Nii ei õpi laps oma rahaga ümber käima ja seda õigesti planeerima.

Õige pole ka lapse taskurahata jätmine tema karistamiseks. Kui seda on vaja teha, tuleks kasutada teisi meetodeid.

Õpeta laps koguma

Kõige olulisem taskuraha saamise juures on õpetada ja harjutada last sellega ümber käima ning eelarves püsima. Samuti tasuks võsukesi innustada mingi kindla eesmärgi nimel raha kõrvale panema. See aitab samuti rahalist distsipliini kasvatada.