Kaugtöö kasutegurid on näiteks väiksemad halduskulud, parem töö ja eraelu tasakaal, kõrgem tulemuslikkus.

Üks põhilisi probleeme, mis võib kaugmeeskonnaga tõstatuda, on vähene kontakt ja kuuluvustunne. Kaugtöö raporti (State of Remote Work 2018 Report) kohaselt on kaks peamist raskust kaugtöötajate arvates üksindus (21%) ja koostöö ning kommunikatsiooniprobleemid (21%). Siin on mõned soovitused, kuidas personalijuhtimise abil kaitsta inimesi üksinduse ja isolatsiooni eest:

1. Ehitage läbipaistvuse ja kaasamise kultuur

Kaugtöö puhul kaob võimalus koputada kellelegi õlale või võtta inimesed kokku spontaanseks koosolekuks. See võib muuta töötajatele ennast meeskonna osana tundmise keeruliseks. Erinevad projektijuhtimise platvormid võivad aidata seda probleemi vähendada ja aidata hoida kõiki meeskonnaliikmeid asjadega kursis. Osad platvormid on loodud spetsiaalselt kaugtöötajate jaoks, nagu näiteks Basecamp. Lisaks failide salvestamisele ja jagamisele on seal ka võimalus kolleege toetada emotikonidega ning koguneda "lõkke" äärde, et üksteisele töödest ülevaadet anda.

2. Kasutage sisemisi sotsiaalmeedia platvorme

Suhtlemise ja koostöö vahendeid kasutatakse tänapäeva töökohtades üha rohkem - nii kontorites kui ka kaugtöö puhul. Kuigi nende esmane eesmärk on aidata töötajaid koostööd teha, siis võivad nad olla ka toredaks boonuseks, et edendada sotsiaalset suhtlemist, mis jääb vajaka, kui igaüks töötab eri paigas.

Sellel on ka positiivne mõju tulemuslikkusele, kuna see kasvatab pühendumust ja aitab üleval hoida töömoraali läbi kuuluvustunde. Põhjus, miks see nii hästi töötab seisneb selles, et see võimaldab mitteformaalset chattimist. Kolleegid saavad lihtsalt jagada kõike alates muusika soovitustest ja videotest kuni retseptide ja üritusteni. Piltide, emotikonide ja gifidega annab see sellise tooni, mida on raske saavutada e-kirju vahetades.

3. Leidke aega helistamiseks ja virtuaalseteks kohtumisteks

Kuigi sotsiaalmeedia ja projektijuhtimise platvormid on olulised kaugtöö kultuuri osad, siis need on tavaliselt siiski mitteverbaalsed. Seetõttu võib tekkida arusaamatusi ja möödarääkimisi ning on oluline kasutada ka telefoni- ja videovestlusi.

Planeerige regulaarselt nii omavahelisi kui ka meeskonna vestlusi. See annab võimaluse inimestele rääkida oma muredest, tundlikumatest teemadest või lihtsalt ideid välja pakkuda.

Sellele lisaks võiks olla ka iganädalane videokõne-jututund, mis võib olla vajalik just nendele töötajatele, kes vajavad mitteformaalset vestlust.

4. Viige läbi regulaarseid isiklikke kohtumisi

Kuigi virtuaalsed kohtumised ja kõned aitavad vähendada üksindust, tunnevad kaugtöötajad sageli puudust igapäevasest inimestevahelisest suhtlusest, mida nad kontoris või muus töökeskkonnas omaksid. Väidetavalt on sellist tüüpi kommunikatsiooni puudus kõige suuremat isolatsioonitunnet tekitav aspekt, kuna inimesed on füüsiliselt üksi kogu päeva.

Et seda leevendada, korraldavad paljud kaugtöö ettevõtted regulaarseid isiklikke kohtumisi. Nende kohtumiste pikkus ja sagedus sõltub erinevatest teguritest nagu näiteks asukohast, eelarvest ja kaugtöö kestvusest, aga nende toimumine on väga oluline meeskonna heaolu seisukohalt.

5. Võimaldage töötajatele vaimse tervise hoidmise tuge

Hoolimata sellest, et ettevõtted saavad kaugtöötajaid mitmel moel toetada, on ikkagi võimalus, et inimene tunneb ennast üksikuna ja välja jäetuna - ja mitte ainult töös, vaid ka elus üldisemalt. Kuigi kaugtöö võimaldab töötajatele paindlikkust, näitas 2018-l aastal Suurbritannias läbi viidud uuring, et 32% kaugtöötajatest tundsid, et nad ei suuda ennast tööst välja lülitada. Ka ületöötamine on levinud nende seas, kes kodus oma tööd teevad, sest kui ei saa kontorist lahkuda, siis võivad hägustuda piirid kodu ja töö vahel. Ettevõtted saavad siin aidata avatud uste poliitikaga, et mitteametlikult vestelda vaimse heaolu teemadel, samuti pakkuda professionaalset nõustamist osana motivatsioonipaketist.