Nimelt ostis tarbija kauplejalt Papek Trade OÜ märtsis auto Audi Q7 hinnaga 7999 eurot. Tarbija sõnul öeldi talle müügilepingu sõlmimisel, et auto ainuke puudus on juhipoolse ukse mõlk, kuid tagasiteel auto enam ei käivitunud.

Tarbija viis auto aprilli alguses 2018 teenindusse, kus tuvastati, et autol tuleb asendada turbo, starter, õlifiltri korpus ja mootorikettide komplekt. Lisaks selgus tarbija sõnul autoga ülevaatusele minnes, et auto hodomeetri näitu on muudetud, sest 09.08.18.a oli odomeetri näiduks 334737 km, aga 11.08.16.a ülevaatuse andmetel oli hodomeetri näit 582987 km. Tarbija kirjutab, et on enda kulul asendanud starteri, õlifiltri korpuse ja mootorikettide komplekti kogumaksumusega 2124 eurot. Tarbija saatis kauplejale ka pretensiooni, kuid vastust ei saanud.

"Tarbija nentis, et kas tegemist on varjatud defektidega või mitte, on hetkel tõesti väga raske kindlaks teha ning seda kinnitasid ka töökoja eksperdid. Hetkel suuremat rolli mängib see, et müüja varjas autoõiget läbisõitu ehk auto tegelikku suurt läbisõitu ja sellega edaspidi kaasnevaid suuri kulutusi. Väga võimalik, et teades õiget läbisõitu, poleks tarbija seda autot ostnud. Samuti tekkivad suured raskused antud auto edasimüügiga, kuna sellel on suur läbisõit," oli tarbija komisjonile öelnud.

Tarbija märgib, et lepiks ka sellise variandiga, et tagastab auto müüjale ja müüja tagastab ostusumma.

Vaidluse läbivaatamise ettevalmistamise käigus pooled lahenduseni ei jõudnud. Tarbija nõue: kulutuste kompenseerimine summas 2124 eurot, auto tagastamine või siis auto maksumusest 50% hüvitamine summas 4000 eurot. Kogunõudena toob tarbija välja summa 6124 eurot

Kaupleja vastuväited

Komisjoni sekretariaat saatis tarbija avalduse materjalid kauplejale vastamiseks. Kaupleja tarbija avaldusele ei vastanud.

Tarbijavaidluste komisjon: tarbija avaldus rahuldada

Müüja poolt tegelikkusele mittevastava läbisõidu näiduga auto müümisel jäi tarbija olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. Komisjon leiab, et auto odomeetri näit on oluline lepingu sõlmimist mõjutav asjaolu. Läbisõidu alusel on võimalik hinnata auto potentsiaalse kasutusaja pikkust ning näha ette kulutusi, mida tuleb auto korrashoidmiseks edaspidi teha. Samuti mõjutab läbisõit oluliselt auto müügihinda ja kindlamisvõimalust. Võib eeldada, et tuvastatud ulatuses läbisõidu erinevusest teadlik olles ei oleks tarbija seda lepingus kokkulepitud hinnaga ostnud või oleks jätnud auto üldse ostmata.

Tarbija on pretensioonis kauplejale välja toonud, et poleks tõenäoliselt autot ostnud, kui oleks teadnud selle tegelikku läbisõitu.

Komisjon leidis eelnevast lähtudes, et tarbijal oli õigus lepingust taganeda kaupleja poolse olulise lepingurikkumise tõttu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid