"Kuna eelmine kord jäi otsuse eelnõu 515 raames muudatusettepanekud 5:5 patiseisu, siis täna õiguskomisjon täiendas päevakorda ja Raidla poolt sõnastatud ettepanekud leidsid toetust häältega 6:1 (vastu Reformierakond), 1 erapooletu (Vabaerakond)," ütles õiguskomisjoni esimees, Keskerakonda kuuluv Jaanus Karilaid.

Sellega on õiguskomisjon VEB Fondi kahjude hüvitamise eelnõust 515 kõrvaldanud vastuolud, imillele viitas oma õiguslikus analüüsis Jüri Raidla. "Suurde saali minnakse siis, kui koalitsiooninõukogu on andnud sellele oma heakskiidu," lausus Karilaid. Kuna Raidla välja toodud ettepanekud puudutasid sotsiaalse õigluse aspekti, siis pole Karilaiu sõnul täna veel selge, kas ühiskond on valmis sellisel viisil sotsiaalset õiglust kaaluma.

"Õiguskomisjon on selles küsimuses lõpphääletuse korraldamiseks kõik endast oleneva teinud – läbitud on eelnõu esimene lugemine, ette on valmistatud õiguslikult korrektsed muudatusettepanekud, eelnõu on valmis lõpphääletuseks. Lisaks oleme korraldanud suures saalis ka VEB-fondi teemalise riiklikult tähtsa arutelu," lausus õiguskomisjoni esimees.

Möödunud nädala kolmapäeval kirjutas Ärileht, et riigikogu suures saalis teisele lugemisele minevasse VEB Fondi kahjude hüvitamise eelnõusse soovib õiguskomisjon mõned olulised muudatusettepanekud sisse viia, kuid seni on nende vastu jõuliselt võidelnud Reformierakond.

Karilaid selgitas siis, et õiguskomisjon tahab VEB Fondi kahjude hüvitamise eelnõud enne teisele lugemisele minemist täiendada Jüri Raidla õiguslikust analüüsist lähtudes niiviisi, et see ei oleks enam vastuolus Eesti Panga seaduse ja riigieelarve strateegiaga.

„Jüri Raidla poolt tutvustatud parandusettepanek oleks need vastuolud ära võtnud ja oleks ka õiglasem,” märkis Karilaid. Eelnõu kohaselt hüvitaks Eesti riik kahjud kõigile ettevõtjatele, kes VEB Fondi tõttu kannatasid.

„Kui hakata seda ebaõiglust heastama, siis tuleks maksta mitte ainult sellele viiele ettevõtjale, kes on käinud läbi erinevad kohtuastmed, vaid kõigile. Ja mitte intressiga, vaid nominaalväärtuses,” põhjendas Karilaid.