1. maist tõuseb sektori autojuhtide alampalga miinimum 950 eurole, 2020. aastal tõuseb alampalk 50 euro võrra ja aastal 2021 lisandub sellele veel 100 eurot.

Kokku lepitud alampalga miinimummäär on laiendatud sektori lepinguga kohustuslikuks täitmiseks kõigile Eesti Vabariigi territooriumil riigisisest veosevedu või kabotaažvedu korraldavale ja selleks tööjõudu rentivale tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellega sõlmitud leping vastab töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veosevedu.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on sõlmitud leping märgilise tähendusega, sest tagab autojuhtidele legaalse sissetuleku, mis hakkab lähenema sektori tegelikule olukorrale.

CV-Online palgainfo andmetel on keskmine autojuhi netotöötasu täna 932 eurot kuus. Maksuameti andmetel maksti aga ainult 14% ettevõtetes brutokuutasu rohkem kui 1000 eurot,“ sõnas Kallas lisades, et seega on väga suured käärid palgainfo ja ametlikult makstava töötasu vahel ning miinimumtöötasu tõus soodustab veoseveo turul ausama konkurentsi teket.