Uued infosüsteemid tagavad reaalajas järelevalve ning muudavad aruandluse täielikult elektroonseks. Samuti aitavad need tagada, et tanklatesse ja lõpptarbijatele jõuab nõuetele vastav kütus, millelt on tasutud ettenähtud maksud.

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Erje Mettase sõnul on kõiki majandustegevuse registris kütuse müügiluba omavaid ettevõtteid ja ka kõiki kütuse hoiuteenuse luba omavaid laopidajaid muudatustest varakult teavitatud ning nad on valinud endale sobivaima viisi andmete edastamiseks. „Meil on heameel, et suurem osa ettevõtteid on juba endale taotlenud andmete edastamiseks vajalikud volitused, sisestanud KKSi algjääkide andmed ja lisanud kasutajamugavust toetavaid seadistusi. KKSis müügikannete vormistamise üheks peamiseks eelduseks on vajaliku tagatise esitamine, mille on tänaseks kõik ettevõtted endale sobival viisil esitanud. Praegu võime kinnitada, et mõlemad andmekogud töötavad tõrgeteta ning oleme valmis kliente nõustama ja juhendama, kui selleks vajadus tekib,“ lisas Mettas.

KKSi sisestavad kütusemüügi tegevusluba omavad ettevõtted tarbimisse lubatud kütuse käitlemise andmed. Kui varem tuli tarbimisse lubatud kütuse veol või võõrandamisel vormistada paberil saatedokument, siis alates tänasest on see asendunud elektroonse saatelehe ehk KKSi kandega. Andmeid on võimalik esitada nii otse e-maksuameti/e-tolli keskkonna kasutajaliidese kaudu kui ka masin-masin liidese (X-tee) kaudu.

LAAKi tuleb laopidajatel sisestada andmeid ladustatava kütuse laoarvestuse kohta. Seega tekkis tänasest kohustus kajastada kõiki ladude toiminguid, sh hetkel laos olevaid jääke. LAAK võimaldab teha operatiivset ja tõhusat järelevalvet kütuse toimingute üle ladude üleselt. Samuti ühtlustuvad LAAKi tõttu laoarvestuse pidamise reeglid.

„Uued süsteemid on liidestatud teiste MTA infosüsteemidega, mis võimaldab kasutada juba MTAle varasemalt esitatud andmeid,“ nentis rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse (RMITi) osakonna juhataja Marko Mäe. Infosüsteemid arendati välja MTA koostöös RMITi, Icefire´i ja Nortaliga.