Pärast Are ja Sauga valla ning Sindi linnaga ühinemist elab Pärnu külje all Tori vallas umbes 11 700 inimest. See Pärnumaa vald lubas 2017. aasta lõpust käivitatud riiklike üürimajade programmist raha taotledes korda teha sama palju kortereid kui Tallinn ja Tartu kokku. Nimelt soovis Tori vald mullu augustis esitatud kahe taotluse peale kokku rekonstrueerida kolmes majas 120 korterit.

„Saime toetust kolme maja renoveerimiseks, kuid tänaseks oleme jõudnud selleni, et kahe hoone puhul on elanikud väljendanud valmisolekut korterid välja osta. Oleme käivitanud protsessi nendes majades korterite võõrandamiseks ja teeme volikogule ettepaneku loobuda nende majade jaoks saadud toetusest,” ütles Tori vallavanem Lauri Luur.