Kohtu ette astuvad ka Allan Viirma, Rein Lepasson, Jaanus Rätsep ja Hjalmar Konno. Viimaseid süüdistatakse Kruuda maksukuriteole kaasaaitamises.

Süüdistuse järgi pandi tulumaksupettus toime ajavahemikul 2015. aasta algusest kuni 2016. aasta lõpuni ning käibemaksupettus pandi toime 2015. aasta kevadel. Maksupettustega tekitatud kahju oli kokku ligi 400 000 eurot.

Juriidilise isikuna sai algul kahtlustuse ka AS Tere, mis pääses kohtuasjast, kuna uus omanik Maag Grupp otsustas Kruuda ja tema kaaskonna tekitatud 382 000 eurose kahju riigile hüvitada.