Ehk kui inimene tahab olla hea juht, siis ta peab kõigepealt võtma vastutuse iseenda eest ja siis oma meeskonna eest ning alles seejärel saavad hakata asjad juhtuma.

Mis näitab, kas juht võtab vastutust või mitte? Kui juht ei näe, et tema tegevustest sõltub tulemus – mitte teiste inimeste tegevustest, vaid just eelkõige temast endast –, siis ta ei võta vastutust.

Näiteks, kui juht arvab, et tema inimesed on laisad, lorud ja rumalad ega ole võimelised oodatud tulemusi saavutama, siis sisuliselt ta ei võta vastutust oma meeskonna eest. Punkt.

See näitab väga selgelt, kas sa juhina võtad vastutust või mitte. Ehk sellest hetkest, kui juht hakkab aru saama, et mul on viisteist loru seetõttu, et mina ise nad valisin, mina olen lasknud neil lorud olla ning mina ei ole teinud mitte midagi, et seda olukorda parandada – ma ainult istun ja neid süüdistan -, sellest teadlikkuse hetkest saab hakata juht vastutust kandma.

Vastutust hakatakse reaalselt võtma sellest hetkest, kui lõpetatakse endast väljaspool olevate tegurite peale süü veeretamine ja väliste tegurite kritiseerimine ning saadakse aru, et tulemus sõltub eelkõige neist endist. See on äärmiselt oluline, et juht saaks aru, et temast sõltub kohutavalt palju. Nagu öeldakse, kala hakkab ikka mädanema peast.