Kui koalitsioon järgmine nädal sellesisulist otsust ei tee, siis riigikogu raha eraldamist selle koosseisu jooksul ära otsustada ei jõua, sest riigikogu volituste lõppedes kukuvad kõik pooleli olevad eelnõud menetlusest välja.

Riigikogu õiguskomisjoni juht Jaanus Karilaid on VEB fondi sertifikaadi omanikele hüvitise maksmise teemat üleval hoidnud aastaid. Tema juhitav komisjon algatas väljamakset võimaldava seaduse eelnõu juba 2017. aastal, mis on esimese lugemise riigikogus läbinud.

Viimastel nädalatel on õiguskomisjonis likvideeritud ministeeriumite osundatud puudused ja tehtud täiendavaid muudatusi, tuginedes Tiit Vähi ettevõtte Silmet Grupi advokaadi Jüri Raidla möödunud aasta lõpus eelnõule tehtud parandusettepanekutele.

Jaanus Karilaid rääkis, et Silmetile kuuluvad VEB Fondi sertifikaadid võiksid praegu väärt olla umbes 500 000 eurot ja kokku võiks Jüri Raidla hinnangul sertifikaadiomanike nõudeid olla alles umbes 15 miljoni euro ulatuses. Karilaid ütles, et eelnõu vastu võtmine seisab nüüd koalitsiooninõukogu taga, kes koguneb järgmisel esmaspäeval.

VEB Fondi osas on aastakümneid olnud erinevaid vaidlusi ja skandaale. Kuigi praeguseks on riigikohus otsustanud, et õiguslikku alust VEB Fondi sertifikaatide alusel riigilt raha hüvitamist nõuda ei ole, märgitakse muudatuste järgselt VEB Fondi kahjude hüvitamise eelnõus, et tegu on sotsiaalse õigluse, mitte riikliku õigusliku kohustuse täitmisega.