Alljärgnev on graafik Eesti keskmise palga kasvust statistikaameti andmete kohaselt.