Kuid enne riskikapitalifondide ja välisinvesteeringuteni jõudmist, vajab startup algkapitali, mis aitaks ületada esimesi väljakutseid. Enamasti tuleb see algkapital perelt, sõpradelt, säästudest ja ingelinvestoritelt.

Puust ja punaseks uuesti: kes on ingelinvestor?

Ingelinvestor ehk äriingel on investor, kes panustab iduettevõtetesse oma raha, aja, kontaktvõrgustiku ja kogemustega. Miks? Kahel põhjusel. Äriingli missioon on toetada uusi innovaatilisi ettevõtjaid oma teadmiste, tutvuste ja kapitaliga - aidata neil lendu tõusta. Seda missiooni toidab usk ja kirg. Teine oluline soov on teenida oma missioonilt võimalikult kõrget tootlust.

Äriinglid ei kasva mõistagi müütilise rahapuu otsas - samamoodi nagu võistlevad äriinglid parimate investeeringute nimel, võistlevad idufirmad kõige kogenumate äriinglite teadmiste ja tutvuste nimel. Tuleb arvestada, et osad äriinglid eelistavad hoida madalat profiili ja kontakti saavutamine pole lihtne.

Leidub ka neid ingleid, kes tegutsevad ühtse meeskonnana. Eesti äriingleid ühendab Eesti Äriinglite Võrgustik (EstBAN), kuhu kuuluvad investeerimishuvilised ettevõtjad Eestist ja lähiriikidest, kes ei pelga paigutada kapitali valdkonda, kus riskid aga seetõttu ka võimalik tootlus, on suured - iduettevõtetesse.

Tänase seisuga on EstBANis ligikaudu 130 liiget, Nende seas soomlasi, rootslasi ja väliseestlasi. Neist paljudel on idufirma asutamise kogemus, osad on endised või praegused ettevõtjad, osad töötavad keskastme- või tippjuhina ning käsitlevad ingelinvesteeringuid hobina.

Ühe investeeringu suurus on keskmiselt 10 000 eurot. 2017. aastal investeerisid EstBANi liikmed, erinevates koosseisudes, ligikaudu 11 miljonit eurot 108 iduettevõtetesse.

Ühisinvesteerimine hajutab riske

Miks üheskoos investeeritakse? Kõige lihtsam põhjendus: nii saab jagada dealflow'd ehk finantseeringut otsivate iduettevõtete voogu ning toetuda üksteise kogemustele ja valdkondlikele teadmistele. Mõned alustavad investorid leiavad kasu ka gruppidele korraldatavatest sündmustest, konverentsikäikudest, koolitustest ja üritustest, kus iduettevõtted saavad oma ideed investorite grupile korraga esitada. Väheoluline ei ole alustavale investorile võimalus leida kaaslasi ja uusi häid tuttavaid. Tihedat koostööd tehakse ka naaberriikide investorvõrgustikega, et soodustada piiriüleseid investeeringuid.

Lihtsaim viis alustada ingelinvesteeringutega

Ülaltoodud aspekte ühendab Eestis EstBAN'i eestveetav Nordic Angel Program ehk NAP - koolitus- ja investeerimisprogramm nii kogenud kui uutele ingelinvestoritele. Programmi käigus saavad uued investorid õppida kogenud äriinglitelt koolituste, ühiste hindamiste ning arutelude käigus. Ühiselt hinnatakse varase faasi idufirmasid, kes otsivad investeeringut ja käiakse õppereisidel riskikapitalimaailma tõmbekeskustes, kus saab luua uusi kontakte ingelinvestoritega üle maailma. Programmi lõppakordiks kujuneb Latitude59l või sTARTUp Day'l mitmesaja tuhande eurose ühisinvesteeringu tegemine idufirmasse, kes on suutnud veenda oma ärimudelis ja kasvus nii uusi kui kogenud investoreid. Nii uued kui olemasolevad äringlid on oodatud liituma Nordic Angel Program'i uue lennuga - kandideerimise tähtaeg on 4. märts.

Põhjamaade äriinglite programmi kaasrahastaja on Euroopa Komisjoni initsiatiiv Startup Europe läbi Horizon 2020 programmi.