Culture hacking tähendab spetsiaalset rolli, mille eesmärgiks on leida üles väikesed ja kergesti elluviidavad muutused organisatsioonis, mis annaks töötajatele olulisemalt suurema rahulolu oma tööst ja töökohast. Näiteks mugava ja privaatse uinakunurga rajamine väljapuhkamist vajavatele ajakirjanikele või peakohal eradalt põlevate laelampide asendamine hubaste põrandavalgustitega õhtust tööd eelistavatele tarkvaraarendajatele.
Ragne Maasel räägib, et sisuliselt on culture hackingu roll suunatud töökollektiivis inimestega suhtlemisele ja selle baasilt töökultuuri parandavate ettepanekute ja muudatustega välja tulemisele. Ta usub, et kui organisatsiooni "kodu" on oskusliku culture hackingu tulemusena "korras", siis on ka uute töötajate värbajatel ja growth hackinguga tegelejatel oma tööd palju meeldivam teha.

Seevastu growth hacking on suunatud organisatsioonist väljapoole ning on kaasaja turunduse üks jõulisemaid rolle. See sobib ennekõike tehnoloogiliste oskustega turundajatele, kellele digitaalsed mõõdikud ja arvutused igapäevast naudingut pakuvad. Selles turundusvaldkonnas mõõdetakse ja monitooritakse igal hetkel iga turundustegevust, et praakida välja ebaefektiivsed ja asendada need tulemuslikumatega.

Kuula growth hackingust ja culture hackingust rohkem Turundusraadio saatest!