Küll jäeti riigikohtu otsusega lõplikult rahuldamata hotelli kinnistuga tehtud tehingute tagasivõitmise nõuded ja nõuetega seotud tagasitäitmise ja hüvitisnõuded. Nendes tehingutes oli osaline ka ekspolitseiniku Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ.

Loe lähemalt Äripäevast.