„Arvame, et meil on täielik õigus selle filiaali tegevuse lõpetamiseks,“ lausus Kessler.

Kessleri sõnul osutatakse päritoluriigist pigem näpuga Eesti poole ning seega peame varrukad üles käärima nagu 2014.aastal.

Kesller tõdes, et finantsinspektsiooni arvates on Danske teatud võtmetegevused Taanis toimunud pelgalt meedia surve tõttu ja me ei ole veendunud, et panga selline tegevus ei jätku edaspidi.
Nii astusid pangajuhid Taanis tagasi vaid avalikkuse survel, samuti viidi põhjalik sisejuurdlus läbi avalikkuse survel
Pank on osa oma ärisid Eestis kokku pakkinud sellepärast, et supertulusa välisklientide tegevuseta ei ole tegevusel majanduslikku mõtet.

Kessler tõi ka välja ettepanekud, kuidas muuta meie õigusraamistikku johtuvalt Danske kaasuse õppetundidest:

  • Madalad rahalised karistused ei toimi finantssektoris. 32 000 eurot on kommiraha. Eestil tuleks oma seadused rahvusvaheliste reeglite ning praktikaga vastavusse viia.
  • Eestis on liiale mindud karistusõigusega, millega püütakse iga väiksemat probleemi lahendada. Eriti sobimatu on see finantssektoris. Oleme pakkunud lahenduse, et selliseid probleeme lahendatakse haldusõigusega. Ei ole mõtet niipalju kaitsta finantssektorit. Inimene tänavalt vajab igakülgset kaitset, kuid suured finantsinstitutsioonid saavad endaga hakkama
  • Vilepuhujate immuniteet ja nende vajaliku kaitse rakendamine. Vilepuhuja peab saama indu koostööks ja kaitset riigilt.