Projekti CLEVER eesmärgiks on arendada Iisraelis ja mujal välja uued elukestva õppe mudelid loomemajandussektoris ettevõtlikkuse ergutamiseks ning arendada üliõpilaste oskusi tööturul tegutsemiseks ja uute töövõimaluste leidmiseks. Projektiga analüüsitakse Iisraeli võimalusi loomemajanduse sektori arendamisel ja Euroopa partneritega koostöös on tehtud ka poliitikakujundajatele vastavasisulised ettepanekud.

Eesrindlike Euroopa ja Iisraeli loomemajandusega tegelevate akadeemiliste, rakenduslike ning riiklike asutuste koostöö tulemus on rõõmustav. Sisse on viidud muudatused Iisraeli riiklikus poliitikas ning aru saadud, kuidas loovus, sh disain, saab kaasa aidata tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvule. Esimest korda viidi rahvuslikku tööstuse toetamise programmi sisse mõiste „disaini innovatsioon“ ning Iisraeli Kõrghariduse Nõukogu sai 16 miljonit eurot ülikoolidesse disainist juhinduvate innovatsioonikeskuste loomiseks.

Lisaks rahalistele eraldistele võib esile tuua ka Iisraeli ja Austria loomemajandusalase koostööleppe allakirjutamise presidentide tasemel.

Iisraeli ülikoolid võtavad uute konkurentsieeliste otsimist vägagi tõsiselt. Iisraeli kunsti- ja disainikoolid viivad oma õppekavadesse sisse ettevõtlusõppe ning tehnoloogiaülikoolid hakkavad õpetama loovaid õppeaineid. „Viimasel ajal on Nobeli majanduspreemiaid pälvinud just inimeste majanduslikku käitumist uurinud teadlased,“ ütles Yifat Reuveni COMAS ülikoolist (College of Management - Academic Studies). „Inimesed ei ole oma majandusotsustes ratsionaalsed, vaid juhinduvad pigem emotsioonidest ja intuitsioonist. Emotsioonid tulevad aga loovusest, disainist. Samuti on selgunud, et inimeste käitumist oskavad disainerid paremini ennustada kui tehnoloogiainimesed. Kaasates disainereid võime rohkem teenida,“ selgitas ta.

Võrdselt tähelepanu pööratakse ülikoolides tudengite ja õppejõudude täiendamisele. Nii on Shenkar College of Engineering, Design and Art bakalaureusetudengitele kohustuslikud ettevõtlusained, magistritasemel on loodud õppekava „Disain inseneridele“ ja õppejõududele on asutatud „Õppekvaliteedi keskus“.

Loov Eesti mentii, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, pühendab palju tähelepanu loome- ja äri inimeste omavahelisele kokkutoomisele, mis võimaldaks neil üksteist paremini mõista – seni ei mõisteta veel üksteise keelt. Sotsiaalse innovatsiooni ja linnaruumi kujundamise kursustel hakati rakendama disainmõtlemise printsiipi ning alustati õppejõudude täiendkoolitustega ettevõtluse valdkonnas. Olulised sammud on tehtud, kuid pikk tee on veel käia.


Projekti CLEVER rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid