Kaljulaidi ärritab tänases Eesti Päevalehes korratud väide, nagu oleks Põhja-Tallinna valitsus esmalt andnud nõusoleku festivali Stroomi rannas korraldamiseks ja siis sellest loobunud, ei vasta tõele.

„Olukorras, kus Weekend Festival Baltic esindajad esitavad järjepidevalt ajakirjanduse kaudu Põhja-Tallinna Valitsuse mainet kahjustavaid valeandmeid, kaalub Põhja-Tallinna valitsus oma õiguste kaitseks kohtusse pöördumist. See kahjustab meie mainet. Oleme alati olnud avatud koostööle ettevõtjatega ning ei anna neile vastuolulisi sõnumeid,“ ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul vastab tõele, et Weekend festival pöördus Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse poole sooviga arutada festivali võimalikku korraldamist Põhja-Tallinnas. Kuid mingit nõusolekut pole linnaosa andnud. Eitava vastuse põhuseks oli asjaolu, et suuüritus Stroomi rannas oleks seganud Pelguranna elanike ja häirinud rannahooaega. Samuti ei saanud ohtu seada kaitsealust Merimetsa.

„Linnaosa juhtkond arutas ettepanekut ja otsustas et Stroomi rand ei ole sellise suurürituse korraldamiseks sobiv asukoht ning andsime sellest ka festivali korraldajatele teada. Rõhutan, et me ei andnud Weekendile vastuolulisi sõnumeid. Lepiti algusest peale kokku, et linnaosa juhtkond kujundab oma seisukohta niipea kui saab täpsemat ülevaadet festivali korraldajate soovidest. Veel kord: linnaosa ei muutnud meelt, festivali korraldust arutati juhtkonna tasemel täpselt üks kord ja tehti ainult üks otsus lähtudes linnaosa elanike huvidest,“ toonitas Kaljulaid.