Kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust teatas kolmapäeva hilisõhtul Eesti meediale, et kohus nõuab ministeeriumilt dokumente, mida nad ei esita.

Ühenduse juhatuse liige Priit Humal selgitas, et Rail Balticu kohtuasja apellatsioonikaebuse menetlemisel rahuldas kohus nõude valitsuskabineti memorandumi väljanõudmiseks, ent rahandusministeerium otsustas kohtulahendit ignoreerida ning keeldub jätkuvalt dokumente väljastamast.

„Pärast kohtumääruse jõustumist asus ministeerium hilinenult otsima põhjendusi nõude täitmata jätmiseks, kuid kohus nendega ei rahuldunud,” lausus Humal, kellele tundub, et riik soovib kohtuasjaga venitada ja varjata olulisi tõendeid varjata, saates kohtule ebaselgeid vastuseid.

Kuigi järgmine kohtuistung antud asjas on kavandatud 18. märtsile, ei ole Rail Balticu vastaste sõnul rahandusministeerium selgitanud, kas neil on küsitud dokumente või mitte. „Selline suhtumine on kahjuks saanud tavapäraseks,“ nentis Humal.

Tema sõnul ei väitnud rahandusministeerium ei 23. augustil toimunud istungil ega apellatsioonivastuses, et ta ei saa dokumente väljastada. „Täna rikub täitevõim kohtuvõimu tehtud seaduslikke korraldusi, keeldudes nõutud dokumentide väljastamisest,” on Humal veendunud.

Kohtu poolt välja nõutud valitsuskabineti nõupidamise memorandum on Rail Balticu vastastele oluline, kuna sellega soovivad nad tõendada, et just valitsuskabinetis otsustati teadmata põhjustel välistada senise raudteetrassi kasutamine Rail Balticu trassi rajamisel.

„Selline otsus sai aga olla üksnes maakonnaplaneeringuid menetlevate maavanemate pädevuses. Kuna riigi tegevus on õigusvastane, on kaebajad taotlenud rahandusministeeriumi trahvimist kohtumääruse tahtliku täitmata jätmise eest,” lausus Humal.

Tema sõnul kinnitas majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni mullu 12. oktoobril endisele Vabaerakonna saadikule, tänasele Elurikkuse Erakonna juhile Artur Talvikule saadetud kirjas, et juhul, kui kohus rahuldab kodanikuliikumise taotluse nende dokumentide väljanõudmiseks, siis ministeerium kindlasti need ka kohtule esitab. „Mis tingis riigi meelemuutuse, rahandusministeeriumi vastusest kohtule ei selgu,” nentis Humal.

Rahandusministeeirrumi pressiosakonnast öeldi, et kodanikuliikumise avaldatud väide on eksitav, ministeerium ei ignoreeri kohtulahendeid. „Rahandusministeerium juhindub avaliku teabe seadusest, mis seab ranged reeglid juurdepääsupiiranguga dokumentide edastamisele kolmandatele isikutele,” lausus ministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni.

Ta möönis, et menetluse käigus on tõepoolest kerkinud küsimus teiste valitsusasutuste poolt juurdepääsupiiranguga dokumentide esitamise kohta, kuid ministeerium on esitanud kohtule omapoolsed põhjendused ning vastab lähiajal ka kohtu täiendavatele küsimustele.

„Seega annab lõpliku seisukoha kõnealuste dokumentide esitamise ja neile juurdepääsu piiramise osas Tallinna ringkonnakohus alles pärast osapoolte seisukohtade igakülgset vaagimist,” sõnas Hanni.

Ka ütles ta, et kuna tegemist on poolelioleva kohtuvaidlusega, ei ole ministeeriumil praeguses faasis võimalik asja lähemalt kommenteerida.