Uusile kuuluv ettevõte OÜ Muldkeha soovib hoonestusõigust Haapsalu raudteetammialusele maale. Ministeerium keeldus, sest rööbasteta tamm ei ole rajatis, millel oleks õigus hoonestusõigusele riigi maal.

Haapsalu raudteetammialune maa kuulub riigile, aga raudtee on erastatud OÜ-le Muldkeha (varem kandis nime OÜ Taavi).

Halduskohus leidis reedel avalikustatud otsuses, et majandusministeeriumi raudteetammile hoonestusõiguse andmisest keelduv käskkiri jääb jõusse, kuid majandusministeerium peab kaaluma, kas raudteetammile rajatud kergliiklusteele võib anda hoonestusõiguse.

Hoonestusõigus lubab raudtee taastamise korral küsida riigilt hüvitist. Viimast Uus soovibki. Uusi kohtukulud olid 10 000 eurot. Kohus mõistis neist välja poole.