"Mind ja kindlasti ka paljusid teisi sarnases olukorras olevaid üksikvanemaid tabas sel aastal tuludeklaratsiooni täites ebameeldiv üllatus," räägib Kasuliku toimetusele kirjutanud ema.

Lugeja sõnab, et nimelt on toitjakaotuspensioni saavate laste vanemalt ära võetud õigus saada täiendavat tulumaksuvabastust, mida rakendatakse alates teisest lapsest, kuna toitjakaotuspension on lapse tulu.

"Lastelt, kes niigi on kaotanud oma isa või ema, kellel ei ole kelleltki elatist vm nõuda," möönab ema.

Ema kirjeldab, et toitjakaotuspension jääb 100-150 euro kanti lapse kohta kuus, samas kui elatise miinimum näiteks lapse kohta on sel aastal juba 270 eurot, viimase puhul säilib ka täiendav tulumaksuvabastus. Täiendav tulumaksuvabastus kehtib ka kahe vanemaga/toitjaga perele.

"Olen suhelnud sel teemal nii maksuameti kui ka sotsiaalkindlustusametiga, kuid nende käed jäävad siinkohal lühikeseks. Seadus on seadus," sõnas ta.

"Kõik oleks justkui JOKK, aga vihaseks ning kurvaks teeb see, kuidas sõidetakse üle kõige nõrgematest ja võetakse neilt, kelle jaoks on see tulumaksutagastus suureks abiks," märgib ema.

Kasuliku toimetus küsis kommentaari ka maksu- ja tolliametilt.

MTA pressiesindaja Rainer Lauritsa sõnul on lapsevanemal või eestkostjal, kes peab ülal kahte või enamat alaealist last, alates teisest lapsest õigus saada täiendavat maksuvaba tulu 1848 eurot aastas iga kuni 17aastase lapse kohta.

"Kui kuni 17-aastane laps on aga saanud tulu, näiteks suvel tööl teeninud raha või saab riigilt maksustatavat toetust, siis peab vanema tuludeklaratsioonil olema ära näidatud lapse tulu ja seda ka siis, kui see on alla maksuvaba tulu. Lapse saadud tulu võrra on lapsevanema maksusoodustus väiksem. See põhimõte kehtib juba alates 2001. aastast ja sellega seoses midagi muutunud ei ole," ütles Laurits.

Lauritsa sõnul muutus aga muutus aga 2018. aastal see, et pensionile ei kohaldu enam spetsiaalne pensioni maksuvabastus, vaid pension on maksustamisel koheldud võrdselt kõikide teiste tuludega. "Seetõttu on nüüd ka toitjakaotuspension maksustatud tavakorras ning arvestatud lapse maksustatava tulu koosseisu, mis omakorda vähendab vanemale ettenähtud maksusoodustust," ütles Laurits.