Eksperimendi alguses registreeris 8. klassis õppiv Tartu neiu end ajakirjaniku pilgu all Wolti mobiilirakenduse kasutajaks. Wolti kontoga saab klient valida omale meelepärase restorani või kohviku, kust Wolti kuller talle valitud tooted kohale toimetab.

Klient valis mobiilirakenduses tellimiseks pubi Illegaard menüüst alkohoolse Hoggy’se pirnisiidri ja sibularõngad. Tellimus kinnitati ja toimetati kliendini nii, et kuller 14-aastaselt isikult alkohoolse joogi üleandmisel dokumenti ei küsinud.

Wolti meetmed ei takista

Kõigepealt küsis ajakirjanik Woltilt, kuidas kontrollitakse, et alaealised rakenduse kaudu alkoholi kätte ei saaks. Wolti Baltikumi tegevjuhi Liis Ristali sõnul välistab mobiilirakendus alkoholi sattumise alaealise kätte andmete järgi, mis on isiku kontol, ning tellija kinnitusega, et ta on täisealine.

Kasutajakonto tegemisel pidi isik sisestama oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbri ning meiliaadressi, vanust aga mitte. Äpp ei küsi tegelikkuses ühegi registreeruja vanust ehk ei küsinud ka eksperimendis osalenud neiu vanust.

Kuna alkohoolse joogi valiku tegemisel alaealine tellija täisealisust kinnitama ei pidanud, siis kumbki Ristali väljatoodud punktidest ei takistanud alaealisel alkohoolse tootega tellimuse jätkamist.

Veel tõi Ristal välja, et kuller peab alkohoolse joogi toimetamisel kliendile küsima temalt dokumenti. "Kui selgub, et klient on alaealine, siis talle alkoholi üle ei anta ja tellimus jääb kullerpartneri valdusesse," selgitas ta. Ka seda alkoholi üleandmisel alaealiselt ei küsitud, kinnitas nii eksperimendis osalenud neiu kui ka üleandmist pealt näinud autor.

Ristali sõnul õpetatab Wolt kulleritele dokumendi kontrollimist koolitusel. Kaks Wolti kullerit (nimed toimetusele teada) aga ütlesid, et koolitustel dokumendi kontrollimise nõuet ei tutvustatud.

Info saadeti politseisse

Firmasiseseid alkoholiveo reegleid kirjeldas Ristal enne seda, kui talle oli kirjeldatud ajakirjanduslikku eksperimenti. Pärast ajakirjandusliku eksperimendi mainimist ei vastanud Ristal enam ühelegi ajakirjaniku esitatud küsimusele, vaid soovis teada saada alaealise nime, kes alkoholi tellis, ja ka kullerite nimesid, kes kinnitasid, et dokumendi kontrollimisest neile midagi räägitud ei ole. Nimede vajalikkus seisnes Ristali sõnul kiirema tagasiside andmises ajakirjanikule.

Ajakirjandusliku allikakaitse tõttu neid nimesid Wolti esindajale aga ei avaldatud.

Ühtlasi esitas ajakirjanik Ristalile peale eksperimendi kirjeldamist uuesti küsimused, kas dokumendi kontrollimise nõue on kulleri töölepingus kirjas ning kuidas kontrollib Wolt seda, kas kuller on alkoholi tarnimisel kliendi dokumenti kontrollinud.

Wolti esindaja Ristal küsimustele vastuseid ei andnud, vaid tänas võimalikule seaduserikkumisele tähelepanu pööramast ning teavitas, et andis info edasi noorsoopolitseile.

"Tänud, et juhtisid meie tähelepanu võimalikule seaduserikkumisele. Tuvastasime ühe kasutajakonto, mille omanik võib olla alaealine ja kes on mainitud perioodil ostnud alkoholi. Andsime info edasi noorsoopolitseile, kes saab isiku vanuse kindlaks teha ja juhul, kui isik on alaealine, alustada seaduserikkumise menetlust," sõnas Ristal.

Politsei manitses Wolti

Pärast Wolti esindajalt saadud vastust saatis ajakirjanik eksperimendi kirjelduse Lõuna prefektuuri noorsoopolitseinikule Andra Pukile ja piirkonnapolitseinikule Tarmo Selgisele.

Selgitusest möödus kaks nädalat, kuni loo autoriga võttis ühendust Lõuna prefektuuri ennetlus- ja menetlustalituse töötaja Siim Linnard. Linnardi sõnul olid nad Wolti esindajaga suhelnud.

Wolt oli nimelt politseile teatanud, et kasutajatingimused ilmuvad lingina ette enne sisselogimist läbi Facebooki või meili ning kasutajatingimustest peaks konto looja välja lugema selle, et alaealine Woldi kontot teha ei tohi. Seda tingimust Ristal loo autorile aga ise ei tutvustanud.

Politsei sõnul on Wolt seisukohal, et kasutajatingimuste lingiga on ettevõte kasutajat hoiatanud ja arvamusel, et keegi nende poolt määratud tingimusi ei riku ning isikud on ausad ja kohusetundlikud.

Lisaks palus politsei Woldil teha rakenduses muudatusi selleks, et sarnased olukorrad ei korduks. Samuti paluti teha kulleritele pikem ja mahukam õppepäev teemadel, mis puudutavad alkoholi ja alaealisi.

Linnardi sõnul pöörab politsei tähelepanu ka teistele sarnaste ettevõtetele, et vältida eksperimendis välja tulnud puuduseid.

Telli Toit: meie alkoholi ei müü

Telli Toidu esindaja Raiki Reinsoo ütles, et Telli Toit alkoholi ei müü, kuna tegemist on kogu pere teenusega.

Täna tõepoolest Telli Toidu kaudu enam alkoholi tellida ei saa, aga veel eelmise aastanumbri sees seda teha sai. Autor kontrollis seda enne eksperimendi tegemist, mil veel näiteks Lõunakeskuse Taluturu menüüs oli saadaval õlu.

Reinsoo selgitas, et Telli Toidus on valikus üle 25 000 erineva toote ning menüüde õigsust kontrollitakse ettevõttes pidevalt. Ta lisas, et kui menüüs on viga, siis see korrigeeritakse, ning kinnitas, et alkoholi menüüdes olla ei tohi.