Forsel kirjutab oma Facebooki postituses vastuseks Jüri Ratase mantrale, mille kohaselt Keskerakond seisab madalapalgaliste eest ja ei pea õigeks kõikidele 500-eurose tulumaksuvabastuse rakendamist, sest rikkad saavad 100 eurot kuus juurde. Forsel küsib, et kas Ratas tõesti arvab, et alates 1200 eurot palka saavad inimesed on rikkad ega ela palgapäevast palgapäevani nagu needki, kes alla 1200 euro saavad?

Forsel toob välja, et alampalka saava inimese tööjõumaksud on täna ca 197 eurot, 1500 eurot palka saava inimese tööjõumaksud ca 760 eurot ja 2500 eurot palka saava inimese tööjõumaksud 1377 eurot. Kes neist kolmest rohkem makse maksab? „Mida rohkem inimene teenib, seda rohkem ta meie ühisesse kassasse panustab ja mitte midagi ei taheta ju kelleltki ära võtta, kui maksuvaba osa on kõigile võrdselt 500 eurot. Riigil on vaja maksuraha saada, ilma selleta mingid toetused ega pensionid tõusta ei saa,“ kirjutab Forsel.

Forseli sõnul on praeguse süsteemi viga varimajanduse kasv, sest töötajad paluvad massiliselt, et 1200 makstaks ametlikult ja ülejäänu mustalt. Eriti ehitusvaldkonnas on sellist tendentsi näha, et palk oleks justkui kivisse raiutud selle 1200 euroga.

„See on riigi huvides, et inimesed ei kombineeriks ega optimeeriks ja valijad on selgelt väljendanud oma tahet korrastatuma maksusüsteemi järele. Ja nagu öeldud - mitte kelleltki ei võeta midagi ära,“ tõdeb Forsel.

"Nii et see vastuseis 500-eurosele maksuvabastusele liigitub pigem kadeduse valdkonda - vaatamata sellele, et ka sel juhul maksavad need nn "rikkad" mitu korda kõrgemaid makse kui alampalga saajad. See pole mingi võrdsus, kui edasipüüdlikkust kõrgemate maksudega karistatakse ja ei saada aru, et need inimesed juba nagunii maksavad tunduvalt rohkem," tõdeb ta.