Keskpanga nõukogu otsustas käivitada kvartaalsete suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide uue seeria (TLTRO-III) algusega 2019. aasta septembris kuni 2021. aasta märtsini. Iga operatsiooni tähtaeg on kaks aastat. Keskpanga teatel aitavad need uued operatsioonid säilitada soodsaid pangalaenutingimusi ja rahapoliitika mõju sujuvat ülekandumist.

TLTRO-III raames on osapooltel võimalik laenata kuni 30% kõlblike laenude osakaalust seisuga 28. veebruar 2019 ja intressimääraga, mis on indekseeritud põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraga vastava operatsiooni kestel. Nii nagu käimasolev TLTRO kava hõlmab ka TLTRO-III stiimuleid soodsate laenutingimuste säilitamiseks.

Keskpanga nõukogu otsustas jätkata eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamist piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlustena niikaua, kui see on vajalik ning vähemalt kuni 2021. aasta märtsis algava arvestusperioodi lõpuni.