Täpsemalt võib aruandes sisalduvate andmete põhjal öelda, et üle 80% Ethereumi koguhulgast on aadressidel, mille saldo on üle 1000 ETH.

Uurimuses tuuakse välja Ethereume sisaldavate aadresside mahtude koguarv, märkides, et 6490 aadressile kuulub 1000 kuni 10 000 ETH, 923 omab 10 000 kuni 100 000 ETH, 155 aadressi 100 000 kuni 1 000 000 ETH ja ainult neli aadressi omab 1 000 000 kuni 10 000 000 Ethereumi.

Samas dokumendis väidetakse, et ETH hind on viimase viie plokiahela jaotumise jooksul langenud igal korral 19% ja seda 30 päeva jooksul.