55 protsenti Eesti töötajaist on vähemalt kaalunud lähiajal töökoha vahetamist, sealhulgas 6 protsenti otsib aktiivselt uut tööd ja 18 protsenti kavatseb lahkuda esimese soodsa võimaluse ilmudes.

"Enim rahulolematust põhjustab väike palk, aga kõige veendunumalt otsivad uut tööd inimesed, kes tunnevad tööl vähest usaldust ja keskastmejuhtide ebapädevust," rõhutas GoWorkaBiti juhataja Kristjan Vanaselja.

Mõlemad viitavad Vanaselja kinnitusel, et talupojatarkusest või "loomulikust intelligentsist" enam inimeste juhtimiseks ei piisa.

Vanaselja kinnitusel on Eesti tööinimesed enda oskustes lääne kolleegidele kiiresti järele jõudmas ning probleemiks on saamas Eesti juhtimiskvaliteedi mahajäämus.

"Eesti disaineril, masinaoperaatoril või projekteerijal on täna kergem rahvusvahelisel turul tööd leida, kui Eesti juhil," tõdes Vanaselja.

Aktiivselt uut tööd otsivate inimeste seas olid levinuimate rahulolematuse põhjuste seas näiteks ka halb tööõhkkond, ebapädevad tippjuhid ja töötajate halb kohtlemine praeguses töökohas. Väikest palka nimetas enim häiriva asjaoluna vaid 8 protsenti aktiivselt uut tööd otsivatest inimestest.

Kõige tõenäolisemalt vahetavad töökohta 25-34 aastased töötajad, kellest lausa kaks kolmandikku on vähemalt kaalunud lähima 12 kuu jooksul töökoha vahetamist. Kõige vähem otsivad uut tööd 65 aastased ja vanemad töötajad, neist on seda vähemalt kaalunud iga neljas töötaja.