12. märtsil peetakse eestlaste eestvõttel Kasahstani pealinnas Astanas rahvusvaheline foorum „Digitaliseerimine: Eesti kogemus“, kus koos kasahhi avaliku sektori ja ettevõtete esindajatega arutletakse e-riigi ja digilahenduste mõju üle majanduse arengus ning Eesti eduloo kasutamist programmis „Digitaalne Kasahstan“.

Foorum on osa tehnikaülikooli digialgatusest TalTechDigital, mis tugineb ülikooli ambitsioonil ja otsusekindlusel kasutada ning arendada nüüdistehnoloogiaid parimal moel ning olla strateegiliste partnerluste loomise eestvedaja nii kodus kui ka piiri taga.

Lisaks TalTechi IT-teaduskonna, Eesti Mereakadeemia ning Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusele osalevad digifoorumil Nortali, GoSwifti, Security Software’i ning Tallinna Sadama esindajad.

Eesti delegatsiooni juht ja TalTechi rektor akadeemik Jaak Aaviksoo soovib jagada tehnikaülikooli digialgatuse TalTechDigitaliga saadud teadmisi, lahendusi ning võimalusi, et aidata kaasa Kasahstani riiklikule digitaliseerimisprogrammile. „Just digistamine on Eesti suurimaks konkurentsieeliseks ning ka Kasahstan on siin seadnud endale kõrged eesmärgid,“ kinnitab rektor Aaviksoo, lisades, et Kasahstanil on väga julge digivisioon ja tugev poliitiline tahe oma riiki moderniseerida ning see pakub häid võimalusi koostööks nii akadeemilisel kui praktilisel tasandil.

Nortali valitsuse ja tervishoiu ärivaldkonna direktor Peeter Smitt sõnab, et Kasahstan on Nortali jaoks uus ja huvitav turg. “Foorum aitab paremini mõista digitaliseerimise hetkeseisu ja kohaliku turu ootusi. Visiidi käigus loodame leida kontakte nii klientide, kui ka võimalike kohalike partneritega,” ütleb Smitt. Tema kinnitusel on Nortal on edukalt eksportinud Eesti ja Põhjamaade digitaliseerimise kogemust mitmetesse Aasia ja Aafrika riikidesse. “Eduka digitaliseerimise eeldusteks on terviklik lähenemine tehnoloogiale, äriprotsessidele ja regulatsioonidele. Nortal on üles ehitanud meeskonna, kellel on kogemus nendes valdkondades ja võimekus jagada seda erievates kultuurikeskkondades,” sedastab Smitt.

Delegatsioon kohtub Alamatõs, Astanas ja Aktaus kõrgkoolide juhtidega. Eestlased jagavad oma kogemusi küberturvalisusest ning tarkade lahenduste kasutamisest linnaruumis ja sadamates ka kasahhi ettevõtetele.

TalTech soovib avada oma kõrgel tasemel laborid ja õppeklassid Kasahstani teadlastele ning pakkuda tööks teadusaparatuuri, et panustada kasahhi ettevõtete ja ülikoolide ühisprojektidesse. Näiteks pakub TalTechi avatud ülikool kursusi ja lühiprogramme, kus saavad end täiendada inimesed, kes soovivad aidata kaasa Kasahstani kiiremale digitaliseerimisele ning e-demokraatia arengule.

Foorumi idee algatas TalTech partner Kaspia mere regioonis Eurasia Investment Platform (EIP).