Juhtimiskonsultant Kevin Murray toob People Managementis üleilmse küsitlusfirma YouGov uuringule tuginedes välja kaheksa märki, mida juhid peaksid tähele panema, sest just niimoodi demotiveerivad nad oma töötajaid.

1. Sa ei suuda töö tegelikku mõju töötajateni tuua

Inimesed tahavad teada, et nende tegevus on teiste jaoks oluline. Head juhid annavad pidevalt teada klientide kogemustest ning ootustest.

2. Sa ei näita, et mõistad töötaja vaatenurka ja olukorda

See on uskumatu, kuivõrd palju paremini inimesed end tunnevad, kui ütled, et saad nendest aru. Isegi siis, kui sa nendega ei nõustu või pead langetama otsuse, mis töötajatele ei meeldi.

3. Sa ei näita seotust organisatsiooni eesmärkidega

Töötajad tahavad tunda, et nende tööl on mingi suurem eesmärk kui lihtsalt kasum. Nad tahavad tunda, et nende tegevus on oluline, et see muudab maailmas midagi. Juhid, kes sellist sõnumit saata ei suuda, jätavad oma meeskonna ilma oluliselt inspiratsiooniallikast.

4. Sa ei suuda organisatsiooni eesmärke määratleda ning neid vajadusel muuta

Üks olulisemaid asju mida juhid peaksid tegema, on näidata töötajatele, kuidas nende tegevus panustab ettevõtte eesmärkide saavutamisse. Töötaja jaoks on side ettevõttega oluline, see lubab tal olla uhke.

5. Sa ei kuula kunagi (või vähemalt arvavad töötajad nõnda)

Head kuulajad on sageli kõige inspireerivamad liidrid. Nad püüavad meeskonnalt häid ideid ning vastavad neile, nad suhtuvad hästi halbadesse uudistesse, sest need aitavad astuda samme vigade parandamiseks. Sellised juhid kuulavad teiste arvamusi, sest nii saavad nad teada mida inimesed arvavad.

6. Sa ei suuda ettevõtte väärtusi defineerida ja edastada

Inimesed, kes teavad oma ettevõtte väärtusi ja eesmärke, suudavad otsuseid langetada ka ilma bossi järelevalve ja pideva kohaloluta. Kuid liidrid, kes esitavad vasturääkivaid väärtusi või ei ole nendes järjekindlad, külvavad ka töötajates segadust, kahtlusi ning ebaefektiivsust.

7. Sa tundud töötajatele ebaaus ning ebasiiras

94% uuringus osalenud juhtidest kinnitasid, et nad on ausad. Sellega nõustus vaid kaks kolmandikku töötajatest. Oma lubaduste täitmine, välja öeldud väärtustest kinni pidamine ning teistelt nõutud käitumisreeglite järgimine- selle kõige põhjal hindavad sind töötajad. Endalegi tahtmatult võid paljudes neis asjades põruda.

8. Sa ei tunnusta ja hinda töötajaid

Töötajad, kes tunnevad end väärtuslike ning tunnustatuna, panustavad ettevõttesse rohkem, saavutavad paremaid tulemusi, on ettevõttele lojaalsed ning pühendunud. Juhid kes oma töötajaid ei austa ning kes panevad alluvad kasvõi teadmatult end ähvardatuna või väärtusetuna tundma, võtavad töötjatelt kiiresti töötahte. Uuringus väitis 93% juhtidest, et nad hoolivad oma alluvatest. Sellega nõustusid aga vaid pooled töötajad.