Dankse Bank oli sunnitud Eestis lõpetama mitteresidentide teenindamise, kusjuures pank võttis sellise otsuse vastu aastal 2015, et lõpetab aastal 2016 eraisikutest klientide teenindamise.

Automaatne IT-süsteem, mis automaatselt tuvastas hälbeid kliendikäitumises, millest oleks olnud abi rahapesu ja terrorismi finantseerimise vastases võitluses, käivitati Dankse Banki Balti harudes alles 1. juulil 2017, selgub Läti pangaliidu Lätis tegutsevate pankade rahapesuvastaste meetmete ülevaatest, mis on kokku pandud pankade enda antud informatsiooni põhjal.

Tollases uues informatsioonis hakati kasutama umbes 40 potentsiaalsete klientide tehingute jälgimise stsenaariumit, mis aitasid avastada kahtlasi ja ebatavalisi tehinguid, mis ei vasta ärikliendi või eraisiku tavapärasele pangasuhte käitumisele.

Danske Bank Latvia märkis, et seoses uue süsteemiga ja teiste parandustega on täidetud avastatud puudujäägid rahapesuvastases võitluses.

2014. aastal kontrollis Läti finantsinspektsioon Danske Bank Läti filiaali rahapesuvastase võitluse meetmeid ja tegi terve rea ettekirjutisi koos täitmise tähtaegadega.

2016. aastal asutati panga Läti harus spetsiaalne komitee, kes otsustas kas kõrge riskiga klientidele avatakse konto või mitte. Lisaks mitteresidentidele käisid nende alla ka PEPid ehk poliitilise riskiga isikud. Danske Banki Läti rahapesuvastase võitluse töötajad teostasid kõigi uute klientide taustakontrolli, valmistasid ette kliendi riskihinnangu iga kliendi kohta ja saatsid rahapesuvastase võitluse soovitused panga töötajale, kes vastutas uute kontode avamise eest konkreetsele kliendile.

Danske Bank Lätis ei tee koostööd agentidega ega kolmandate osapooltega klientide leidmisel ja kontode avamisel.

Danske Bank märkis, mitu koolitust tehti pangatöötajatele. Koolituste läbimise järel tehti pangatöötajate test. Koolitus loeti edukalt läbituks, kui töötajad tegi testis kuni kolm viga.

"Balti riikides on kasutusel samasugused rahapesuvastaste meetmete koolitused, mis on kinnitatud Danske Bank Groupi poolt," ütles Danske Banki Eesti filiaali turundus- ja kommunikatsioonidirektor Anneli Rõuk.