Irdtorn ehk kaugtorn (remote tower – ing k) on lähilennujuhtimise lahendus, mis võimaldab lendude juhtimiseks vajamineva visuaalse informatsiooni kuvada lennujuhile videosüsteemide vahendusel.

"Lennujuhtimiseks vajalik visuaalne pilt võetakse vastu lennuväljal asuvate kaamerate kaudu ning edastatakse lennujuhtide panoraamekraanile," rääkis Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse liige Üllar Salumäe. Sisuliselt tähendab see seda, et lennujuhi töökoht ei pea asuma teenust vajava lennujaama vahetus läheduses.

Salumäe sõnul annab selline lahendus võimaluse samaaegselt juhtida lende mitmel lennuväljal ja pakkuda kuluefektiivsemalt kõrgekvaliteedilist ohutut teenust. Eesti irdtorni lahenduse arendamist alustati 2016. aasta septembris eesmärgiga töötada välja Eesti enda turu vajadustest lähtuv lennujuhtimise lahendus.

"Kuna Eestis on ainult üks suurem lennujaam ning neli regionaalset lennujaama, siis ei ole otstarbekas kasutada lendude juhtimiseks erinevaid süsteeme, vaid viia regionaallennuväljad üle ühtsele lennujuhtimissüsteemile, mille eelduseks on irdtorni lahenduse olemasolu,“ selgitas Salumäe.

Kuigi maailmas on olemas ka teisi irdtorni lahendust pakkuvaid ettevõtted, oli majanduslikult soodsam luua vajaminev süsteem ise.

Eesti teadus- ja arendusettevõtte Cybernetica side- ja seiresüsteemide müügijuhi Martin Linki sõnul on kahe ettevõtte koostöös loodud irdtorni suurimaks eeliseks avatud arhitektuur (open architecture ing k), mis tagab võimaluse kohandada irdtorni lahendust vastavalt konkreetse ettevõtte ja riigi vajadustele.

"Lisaks on võimalik süsteemi integreerida erinevate teiste tarkvarasüsteemidega või kasutada lahendust oma spetsiifilise süsteemi väljatöötamise aluseks," rääkis Link. Süsteemi arendustegevusse on kaasatud oma ala eksperdid nii lennunduse kui IT valdkonnast, et tagada süsteemi maksimaalne ohutus.

"Arendamise käigus oleme katsetatud erinevaid kõrgtehnoloogilisi lahendusi ning nende sobivust igapäevastesse reaalsetesse lennujuhtimise olukordadesse, tagamaks seeläbi kõrgeima kvaliteedi ja lennuohutuse," tõi Cybernetica müügijuht esile. Hetkel on käimas prototüübi arendus tooteks ning süsteemi sertifitseerimine.

Kuna 12.-14. märtsil Madriidis toimuval maailma suurimal lennuliikluse konverentsil mis toimub sel aastal seitsmendat korda ja kus on üle 8000 osaleja , on kohal maailma juhtivad lennundusvaldkonna ettevõtted, siis on see ka Eesti ettevõtete lahenduse jaoks hea koht, kus seda tutvustada. Üritusest võtavad osa 136 riigi lennundusettevõtted ja -eksperdid.

Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Cybernetica AS-i eesmärgiks on arendada irdtorn välja multitorni lahenduseks, mis võimaldab juhtida mitme lennuvälja lennuliiklust ühest asukohast. "Riik on seadnud eesmärgiks viia lennuliiklusteenuste osutamine kõigil Eesti lennuväljadel Lennuliiklusteeninduse AS-i haldusalasse, mis tähendab seda, et peame suutma tagada lennuohutuse nii Tallinnas, Pärnus, Tartus, Kuressaares kui Kärdlas," selgitas ettevõtte juht Üllar Saaremäe.

Tema sõnul on selle efektiivseks teostamiseks on ird- ja multitorni lahendus hädavajalik. Euroopas on irdtornide suurimad kasutajad Norra ja Rootsi, irdtornide kaudu kontrollitakse liiklust just väiksematel lennujaamadel. Lisaks aitaks uudne lennujuhtimise süsteem muuta regionaalsetel lennuväljadel tööjõu kasutamise (kulu)efektiivsemaks.