„Eesti digitaalset võimekust riigi tasandil on palju teistele eeskujuks toodud ning meie head taset kinnitavad ka vastavad EU-ülesed uuringud. Samas kui küsisime Baltikumi ettevõtetelt, et mis on nende valmisolek pakkuda oma tooteid ja teenuseid digitaalsetes kanalites, siis viiendik Eesti ja Leedu ning koguni pea 40% Läti VKE-dest ei pea seda üldse oluliseks.

See tõstatab aga tõsise küsimuse Baltikumi ettevõtete konkurentsivõimest lähitulevikus,“ kommenteeris SEB BBO uuringut SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Leppänen tõdes, et võrreldes teiste Balti riikidega on Eesti olukord küll pisut parem, aga me peame väga kiiresti tegutsema, et konkurentsis püsida. SEB BBO uuringu järeldusi kinnitab ka hiljutine RAIT Faktum Ariko tööstusettevõtete seas läbiviidud küsitlus, mille tulemusena selgus, et Eesti töötleva tööstuse ning mäetööstusettevõtete seas on oma protsesse digitaliseerinud vaid 24% vastanutest.

SEB Läti juhatuse liige Arnis Škapars kinnitab, et enam kui kaks kolmandikku Läti VKE-dest ei rakenda oma müügitegevuses veebikanaleid. „See asjaolu teeb muidugi murelikuks, sest trendid näitavad, et klientide ootused on teistsugused. Üha enam inimesi soovivad ostelda veebikeskkonnas ning kui ettevõtted väldivad oma toodete või teenuste müüki internetis siis pärsivad nad sellega oma konkurentsivõimet. Näiteks paljude välismaal elavate klientide jaoks oleks see ju ainus võimalus osta Läti ettevõtetelt,“ selgitas Škapars.

SEB BBO uuringu põhjal kasutab ainult viiendik (20%) Läti VKE-dest oma toodete ja teenuste müümiseks veebikanaleid, Leedus on vastav näitaja 22% ning Eestis kasutab 25% VKE-dest elektroonilisi müügikanaleid. Ka lähitulevikku silmas pidades ei kiirusta Läti VKE-d e-kanalite rakendamisega ning kõigest 13% plaanivad veebimüüki käivitada alanud aastal. Samal ajal 17% Leedu ning koguni 21% Eesti ettevõtetest juba arendavad oma veebimüügi platvorme.

SEB BBO on SEB iga aastane kogu Baltikumi hõlmav uuring, mis võtab kokku Balti VKE-de ootused viies olulisemas valdkonnas: muutused käibes, töötajate arv, eksport, innovatsioon ja investeeringud. BBO 2019 koostati 4200-lt Balti VKE-lt saadud vastuste põhjal. Küsitlus viidi läbi möödunud aasta detsembris.