1. müüt: hüvitis on kvaliteetse hambaravi pakkumiseks liiga väike

Tegelikkus. Hüvitise hinnakiri on välja töötatud koos hambaarstidega ja see lähtub reaalsest ravipraktikast ning raviasutuste tegelikest kuludest.

Täiskasvanute hambaraviks on haigekassa hüvitatavate teenuste loetellu lisatud esmavajalikud teenused, mis on vajalikud hammaste kontrolliks ning raviks.

Hambaraviteenustele, mida hüvitab haigekassa, on üle Eesti kehtestatud ühtne hinnakiri. See on loodud ja täiendatud koostöös hambaarstidega. Haigekassa on koostanud hinnakirja selliselt, et üle on vaadatud tegelikud kulud, mis on erinevate protseduuride tegemiseks vajalikud. Lisaks arvestatakse juurde nii raviks kuluv aeg, seadmete kulu kui ka inimeste aeg ja palk.

Esmavajalike hambaraviteenuste hinnakirja uuendatakse regulaarselt ja hindu kohandatakse vastavalt hambaarstide ettepanekutele ning patsientide vajadustele. Ühtne hinnakiri annab inimesele kindlustunde, et ta saab igal pool sama raha eest sama palju kvaliteetset hambaravi.

2. müüt: hambaravihüvitis ei käi patsiendiga kaasas

Tegelikkus. Hüvitis liigub patsiendiga kaasas eeldusel, et teenust kasutatakse haigekassaga lepingu sõlminud hambaarsti juures.

Kõik täiskasvanud ravikindlustatud inimesed saavad hambaravihüvitist kasutada kõikides haigekassaga lepingu sõlminud kliinikutes. Hüvitatavatele hambaraviteenustele kehtib ühtne hinnakiri kõikide lepingupartnerite juures. Kui hüvitist saaks igal pool ja sellele ei kehtiks ühtne hinnakiri, ei saaks inimesed seda võrdselt kasutada, sest ühe ja sama teenuse hind võib kliinikutes olla väga erinev.

Haigekassaga on lepingu sõlminud ligikaudu 320 hambakliinikut, kus töötavate arstide seast saab hõlpsasti valida endale sobiva ja olla kindel, et makstakse õiglast hinda. Hüvitise summa arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust. See aitab patsienti kaitsta ebaõiglaselt kõrgete hindade eest ning teeb kogu asjaajamise lihtsamaks.

3. müüt: hüvitis piirab inimese vabadust hambaarsti valida

Tegelikkus. Patsiendil on võimalik valida, millisesse hambakliinikusse ta läheb. Haigekassal on partnerid üle kogu Eesti, kelle juures saab hambaravihüvitist kasutada.

Hüvitis on esimene samm õiges suunas, et hambaravi oleks erineva sissetulekuga inimestele sama kvaliteediga kättesaadav üle Eesti. Hambaravihüvitist võimaldavad kasutada ligikaudu 320 haigekassa partnerit ehk pooled Eestis tegutsevatest hambakliinikutest, kelle seast leiab patsient endale hõlpsasti sobivaima. Lepingu sõlmimine haigekassaga on tehtud väga lihtsaks, et iga hambaarst saaks soovi korral võimalikult mugavalt oma klientidele soodustust pakkuda.

Endale lähima hüvitist pakkuva arsti leiab haigekassa kodulehelt.

4. Müüt: hüvitise eest peab saama kõik hambad korda

Tegelikkus. Hüvitise eesmärk on võimaldada inimestel vähemalt kord aastas hambaarsti juures käia ning eelkõige toetada neid, kes pole majanduslikel põhjustel tükk aega hambaarsti juures käinud.
Hambaravihüvitise eesmärk on parandada hambaravi kättesaadavust neile, kes seda kõige enam vajavad. Hüvitis ei kata kogu hambaraviks kuluvat summat, aga võimaldab üle vaadata suutervise olukorra, tuletada patsiendile meelde suuhoolduse põhitõdesid ja alustada vajadusel raviga.

Aina kasvav hambaarstide külastatavus näitab, et hambaravihüvitis on aidanud paljudel kontrolli pöörduda ja vajadusel alustada hambahaiguse ravi. Hüvitise kasutamist on uuritud ka inimeste sissetulekute lõikes ja üle poole hüvitiste kasutajatest on need, kes saavad miinimumpalka või kellel sissetulek puudub. See kinnitab, et hambaravihüvitis on inimestele abiks ja oluline samm parema suutervise poole.

Täiskasvanud ravikindlustatud inimene saab hambaravihüvitist 40 eurot aastas. Lisaks on ette nähtud suurem, 85-eurone hambaravihüvitis lapseootel naistele, alla üheaastaste laste emadele, pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele. Sügava vaimse või füüsilise puudega inimestele, kes ise oma suutervise eest hoolt kanda ei suuda, on hambaravi tasuta. Tasuta hambaravi saavad haigekassa abil ka kõik kuni 19-aastased lapsed, ja inimesed, kes vajavad vältimatut hambaravi.

5. müüt: haigekassa ei panusta piisavalt hambahaiguste ennetusse

Tegelikkus. Haigekassa tegeleb nii hambaravi hüvitamisega kui ka hambahaiguste ennetusega, mis on mõlemad ühtviisi olulised.

Haigekassa pakub kuni 19-aastastele lastele ja noortele tasuta hambaravi, et suuprobleeme varakult ennetada ning kasvatada üles põlvkond, kes astub täiskasvanuellu tervete hammastega.
Haigekassa on juba pea kümme aastat koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga ellu viinud laste hammaste tervise parandamisele suunatud projekte, mille käigus koolitatakse nii lapsi kui ka lapsevanemaid laste suutervise eest hoolt kandma.

Selleks et suurendada inimeste teadlikkust suuhügieeni ja õigeaegse ravi olulisusest, korraldab haigekassa regulaarselt suutervise kampaaniaid ka täisealistele.

Lisaks peaksid patsiente suuhügieeni teemadel harima ja juhendama hambaarstid. Kui tänu hambaravihüvitisele tulevad arsti juurde ka need, kes ei ole aastaid oma suutervise eest hoolitsenud, saab hambaarst neile selgitada, kuidas ja kui sageli peaks hambaid puhastama ning mis hammaste tervise hoidmisel veel oluline on. Nii aitavad hambaarstid ka ise oma patsientide teadlikkust tõsta ja probleeme ennetada.