Kui seni oli kohustuseks lisada bensiini ja diislikütuse hulka biokütust 3,1% energiasisalduse järgi, siis alates aprillist suureneb see kohustus 6,4%-ni ning alates 2020. aastast juba 10%-le. Kuna bensiini ja diislikütuse energiasisaldused on erinevad, vastavalt 32 ja 36 megadžauli ühe liitri kütuse kohta, siis mahupõhiselt lisati bensiinile seni kuni 5% etanooli ja diislikütusele veidi üle 3% biodiislit. Siinjuures on oluline märkida, et diislikütuse osas kehtis sellel talvel biovabastuse erand, mistõttu on alates möödunud aasta 1. novembrist müüdud Eestis diislikütust ilma biokütuse sisalduseta.

1. aprillist suurenev biokütuse kohustus tähendab seda, et kütusemüüjad on kohustatud lisama biokütuseid vähemalt 6,4% energiamahu ulatuses järgmistele kütustele.

  • Mootoribensiin 95


Kütuse mahu järgi arvutatuna tuleb mootoribensiinile 95 lisada ca 10% etanooli.

  • Diislikütus


Kütuse mahu järgi arvutatuna tuleb diislikütusele lisada ca 7% biodiislit.

Kas suurema biosisaldusega kütused sobivad kõikidele autodele?

Muretsemiseks suurt põhjust ei ole, sest suurema biosisaldusega kütused on mujal Euroopas juba aastaid kasutusel olnud. Tähelepanelikud peavad aga olema vanemate bensiinimootoriga sõidukite omanikud. Nimelt on kõik autotootjad kinnitanud, et kuni 5% etanooli mahusisaldusega mootoribensiin ja kuni 7% biokütuse mahusisaldusega diislikütus sobib kasutamiseks kõikidele sõiduautodele. Kuivõrd etanooli mahusisaldus suureneb 10%-ni, peavad eriti tähelepanelikud olema vanemate bensiinimootoriga sõidukite omanikud, sest sõiduki küttesüsteem ei pruugi olla etanoolile vastupidav. Sellisel juhul on ainsaks väljapääsuks minna üle mootoribensiinile 98, mis jääb biokütuse kohustusest puutumata ning etanooli sellele ei lisata.

Veebilehel www.biokytus.ee saavad bensiinimootoriga sõidukite omanikud kontrollida, kas 10% etanooli mahusisaldusega bensiin sobib sõidukis kasutamiseks või mitte. Samuti saab antud leheküljelt muud väärtuslikku infot biokütuste kohta.

Kas suurem biokütuse kohustus tõstab kütuse hinda?

Biokütuse mõju kütuse hinnale tanklas sõltub nii biokütuse kohustuse suurusest kui ka biokütuse ning tavapärase bensiini ja diislikütuse maailmaturuhinnast. Kuivõrd etanooli ja biodiisli hinnad on tavakütuse hinnast kõrgemad, siis paraku tõstab suurem biosisaldus ka kütuste hindu tanklates. Hinnanguliselt võib bensiini hind tõusta ca 1 sendi võrra liitrist. Arvestades aga, et diislikütusele ei ole alates möödunud aasta novembrist biokütust lisatud ning valdavalt on juba mindud üle suvisemale diislikütusele, võib diislikütuse hinnatõus ulatuda 3 sendini liitrist.