Tema arvates on krüptotoetajad ja arendajad liiga palju keskendunud autonoomsusele ja privaatsusele. Raha on oma olemuselt sotsiaalne. Plokiahela tehnoloogia avab uued arenguvõimalused nii riikide kui firmade juhtimises, kommuuni-identiteedi loomisel, avalike hüvede rahastamisel ja võimaldab luua kõiksugu organisatsioonides efektiivsema ülesehituse.

Buterin ütles, et krüptovaluutad ja plokiahela tehnoloogia võimaldavad lahendada maailmas olevaid poliitilis-majanduslikke probleeme ja pääseda välja praegu tekkinud seisakust. Hetkel seisavad inimesed kas 1950ndate konservatiivsete ideede poolt või toetavad vaba turumajandust, kus inimestel on tavapärasest veidi suuremad hüved. Tema jaoks on mõlemad neist iganenud ideed.

Bitcoini loomine on kujunenud tugevaks liikumiseks, mille eesmärk oli vastu seista valitsusorganite ja keskpankade liigsele võimule. Plokiahelal toimivad lepingusüsteemid nagu Ethereum ning juhtimis-struktuuridele suunatud tehnoloogiad on õigel rakendamisel suutelised selle eesmärgi hoopis uuel tasemel ellu viima.

Buterini soov on Nakomoto nägemust loominguliselt täiendada. Oma eriliseks huviks peab ta praeguse tehnoloogia ja võimumaastiku ümberkirjutamist. Ta tahab luua detsentraliseeritud ökosüsteemi, kus väikesed ärid ja ideed on võimelised võistlema suurte monopolidega.