„See on olnud Swedbanki, meie töötajate ja aktsionäride jaoks väga karm päev. Selles olukorras tahan ma tegevjuhina öelda selgelt, et teen kõik, mis on minu võimuses, et seda tekkinud olukorda parimal viisil juhtida. Me oleme valdkonnas, mis sõltub usaldusest, ja ma mõistan tõesti selle tõsidust,” ütles Bonnesen.

„Majanduskuritegude Ameti täna algatatud tegevus on osa ameti juba kommunikeeritud eeluurimisest. Ametlikud kuriteonimetused on siseinformatsiooni ebaseaduslik avaldamine ja raske kelmus. Kooskõlas sellega, mida me kommunikeerisime varem, ja praegusel ajahetkel ei ole ühelegi füüsilisele ega juriidilisele isikule kuriteokahtlustust esitatud. Me teeme Majanduskuritegude Ametiga koostööd ja ootame ameti järeldusi,” jätkas Bonnesen.

„Me oleme täna näinud meedias tõsiseid süüdistusi, muu hulgas ütlusi, et me oleme eksitanud Ameerika võime. Swedbanki arusaam on, et me oleme oma kommunikatsioonis kõigi võimudega ausad ja korrektsed. Me jätkame ka koostööd kõigi asjasse puutuvate võimudega, mis on nende küsimustega seotud,” teatas Bonnesen.