Kuidas tekkis idee sümpoosioni korraldada?

Idee ellukutsuja on Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni (IPA) Eesti osakonna juhatuse liige Maret Tamra. Maret kutsus mind Bahreini avastama ja 2018. aasta märtsis see ka teoks sai. Viibisime Bahreinis vaid kolm päeva ning nähes, kuuldes, kohtudes erinevate naisorganisatsioonidega, ettevõtlike ärinaistega ning naiste kriisikeskuse juhiga, sündiski kindel soov korraldada rahvusvaheline sümpoosion "Naised igast ilmakaarest". Kolmandaks osapooleks korraldamisel oli MTÜ Eluliini juhatuse liige Eda Mölder, kes oli just loonud Eluliini juurde IWA (International Women's Assistance in Estonia) keskuse.

Miks sellise ürituse korraldamine on oluline?

Meie siiras soov ja tahtmine oli ja on avardada meie maailmapilti, et saaksime targemaks, paremaks ja sallivamaks, julgustada naisi rakendama oma potentsiaali ning edendada kultuuridevahelist mõistmist ja tolerantsust. Maret Tamra sõnul on eesmärgiks arendada rahvusvahelisi kultuurisidemeid, inimeste- ja rahvastevahelist sõprust ning kindlustada rahu püsimist. Seesugune kontaktide loomine ja koostöö arendamine naisorganisatsioonidega on naiste turvalisuse tagamisel ja rahumeelse elu säilitamisel äärmiselt oluline. Eda Mölder on öelnud, et tahame aidata naistel üle saada isikliku potentsiaali realiseerimise ees olevatest sisemistest ja välistest takistustest.

Kas osalejad oli kerge leida? Kas põrkusite ka mingite takistustega?

Sümpoosion keskendus kolmele teemale "Naised erinevates usundites", "Naise elu kriisid ja naise elu kriisikolletes", "Naised ärimaailmas ettevõtjate ja tippjuhtidena". Vastavalt teemablokkidele sai kutsutud esinejad ja meeldiv on tõdeda, et ideed köitsid ja saime väljavalitutelt koheselt ka nõusoleku. Pea aasta otsa kestnud protsessi käigus saime kogeda kõike nagu elus ikka. See oli väga huvitav, arendav ja põnev teekond. Selles oli palju suhtlemist, sain palju elutarkust ja mõistmist, kellega saab koostööd teha, kellega mitte, kellel on vaid suur jutt, kellel aga teod; kes on sõnapidaja, ning kellel kui suur vastutus- ja kohusetunne.

Millised olid kõige toredamad hetked sümpoosionilt? Kas oli üllatusi, millega te ei olnud osanud arvestada?

Sümpoosion oli sisutihe ja tempokas. Esinejaid kokku 20. Esitlustes, ettekannetes rääkisin inimesed oma lugusid ja tõid välja olulise ning jagasid elukogemust. Esitlused olid nii sisukad ja põnevad, et ajast jäi puudu.

Millised ettekanded või esinejad teile endale kõige rohkem rõõmu valmistasid?

Rõõmu valmistasid kõik esinejad. Mainiksin, et esinemistes oli tunda siirast soojust ja valmidust koostööks.

Kas hindate ise üritust kordaläinuks? Mida peate selle kõige suuremaks väärtuseks?

Sümpoosion oli nišisündmus, osalejaid 80. Oleme väga rahul ning osalejatelt tagasiside on olnud suurepärane. Meie eesmärgiks on jätkusuutliku "Women from Worldover" korraldamine.

Millal tuleb järgmine üritus? Ja kas samuti Eestis või plaanite toimumiskohti laiendada?

Järgmine sündmus toimub märtsis 2020 Bahreinis, mille organiseerimisega alustame kohe aprillikuus.