Harju maakohus jättis 8. märtsi kohtumäärusega pankrotis ASi Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinid OÜ esitatud hagiavalduse tsiviilasjas börsifirma Tallinna Sadama tütarettevõtete OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping vastu läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu määratud tagatisi kokku summas 14 000 eurot. Määrus jõustus 28. märtsil ja sellega loetakse kohtuvaidlus lõppenuks.

2017. aastal võttis Harju Maakohus menetlusse SLK ja Väinamere Liinide poolt esitatud hagi Tallinna Sadama tütarettevõtete OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping vastu väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 miljonit eurot, sh SLK summas 15,8 miljon eurot ja Väinamere Liinid summas 8 miljonit eurot.

Tallinna Sadama juhatus koos antud kohtuasja õigusnõustajaga on vaidlust hinnanud perspektiivituks ning kontsern ei ole võimaliku nõude katteks reservi moodustanud. Seetõttu ei oma hagi läbi vaatamata jätmine ja kohtuasja lõppemine mõju kontserni finantsnäitajatele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid