Olulisimateks mullusteks kriminaalasjadeks nimetas prokuratuuri aastaraamat neid:

Keskkriminaalpolitsei menetletud kriminaalasi, mille esitati kahtlustus P.avel Gammerile, Hubert Hirvele ja teistele isikutele. Eelnimetatud kriminaalasja raames arestiti kahtlustatavate vara 1 289 613 euro eest ja hüpoteeke seati varale 3 842 354 euro väärtuses.

Nimetatud menetlus oli aja- ning ressursikulukas ning mõjutas seega ka teiste pooleliolevate menetluste kulgemist. Samas paranes kahtlustatavatega - praeguseks süüdistatavatega seotud juriidiliste isikute maksulaekumine märgatavalt juba kohtueelse menetluse käigus, seega oli menetlusel otsene mõju majanduskeskkonnale.

Lääne Ringkonnaprokuratuuri menetluses olev kriminaalasi, kus Margo Berensile esitatud süüdistuse kohaselt pandi tema organiseerimisel ja juhtimisel Saare maakonnas toime vähemalt 13 kuriteoepisoodi. PRIA maksis taotlejatele välja kokku 1 973 565 eurot, mille ulatuses on kriminaalmenetluses kahtlustatavate vara arestitud.

Lõuna Rinkonnaprokuratuuri menetluses olevas kriminaalasjas said kahtlustuse 13 füüsilist ja 7 juriidilist isikut. Soodustuskelmused pandi toime ajavahemikus 2006 –2015 ning kokku saadi toetustega struktuurifondidelt, milleks valdavalt oli PRIA, lisaks samuti EAS, toetusi summas 2 138 416 eurot, 903 354,41 euro ulatuses jäid toetused katsestaadiumi.

UP Varud osaühingu kriminaalasjas said kahtlustuse Aivo Pärn, Jaan Uibo ja Oliver Kruuda. Oliver Kruuda juhitava AS Tere huvides teostati ettevõttele kahjulikke tehinguid, mille tulemusena kahjustati UP Varud OÜ varalist seisundit erinevate osategevustega kokku 1 857 308 euro ulatuses ja põhjustati ettevõtte pankrot.

Viru Ringkonnaprokuratuuri menetluses olevas AS Novotrade Invest soodustuskelmuse kriminaalasjas jõudsid kahtlustatavad otsusele, et kahju tuleb hüvitada ja maksid EASile kogu saadud toetuse summas 999 999 eurot tagasi. Eelnimetatud menetlus lõpetati otstarbekuse kaalutlusel.

Prokuratuuri olulisteks tulevikusuundadeks on finantskuritegevus, millega tegeleb eraldi üksus ning suure kahjuga majanduskuriteod.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid