Salvesti suures tootmishoonete, ladude ja abirajatiste kompleksis töötavad hea toidu nimel 190 inimest, kellest paljud on seda tööd teinud juba aastakümneid. „Lojaalsed ja uutele arengutele suunatud töötajad on Salvesti edu aluseks. Üle 30 aasta on tööl olnud 12 inimest, enam kui 20 aastat 15 inimest ja üle 10 aasta 38 inimest ning samas on meil viimastel aastatel liitunud ka palju uusi töökaid kolleege" kommenteeris Alice Ellamik.

Paljud töötajad leiavad oma tee Salvestisse praktika kaudu, kuid saavad seejärel tööpakkumise ja jäävad ettevõttesse tööle. „Meie jaoks tähistab värbamise õnnestumine suure töö algust. Kui oled väärt inimese leidnud, siis tuleb tema ettevõttes hoidmise ja motiveerimise nimel kõvasti pingutada ning talle ka arenguvõimalusi pakkuda. Töökuulutustes lubavad seda paljud ettevõtted, kuid tööle asudes selgub tihti, et nende peale pole üldse mõeldudki ning värvatud töötajat tabab pettumus," tõdes Ellamik.

Personalijuhi sõnul on üks asi tööandja visioon sellest, mis töötajaid võiks motiveerida, teine on otsene tagasiside töötajatelt ning vastavalt sellele motivatsioonipaketi kujundamine.

Töötajate kaasamine

Töötajate motiveerimisel järgitakse Salvestis mitmeid põhimõtteid, millest üks on töötajate kaasamine. Vähemalt kord kvartalis peetakse kõigi töötajatega diskussioonivormis infokoosolekuid, et hoida inimesi ühises infoväljas. Kord aastas aga korraldatakse oma töötajate seas rahuloluküsitlust, kus uuritakse nii selle kohta, mis on hästi kui ka küsitakse, mida saaks tööandja teha paremini.

„Rahuloluküsitlusi tuleb korraldada selleks, et neist ka reaalsed muudatused sünniksid, mis ühest küljest aitavad töötajaid motiveerida ning teisalt ka ettevõttel areneda. Salvesti viimasest rahuloluküsitlusest selgus, et meie töötajad hindavad kõige kõrgemalt oma juhte ja meeskonnatunnetust, teisalt aga leitakse, et tunnustamissüsteem võiks veel parem olla. See on arenguvõimalus, millega kindlasti tegeleme, et töötajate rahulolu veelgi tõsta," kommenteeris Ellamik.

Nii ongi töötajate ettepanekute alusel taas hakatud korraldama suvepäevi, parendatud töökeskkonda ja puhkeruume ning korraldatakse ka koolitusi juhtide arendamiseks. Töötajate arengusse panustamiseks pakutakse lisaks tööalaste oskuste arendamiseks mõeldud koolitustele ka näiteks meeskonnatööseminare ja sotsiaalsete oskuste koolitusi.

Motivatsioonisüsteemi osadena premeeritakse töötajaid isikliku juubeli ja tööjuubelite, lapse sünni, koolimineku ning teiste oluliste elusündmuste puhul. „Lisapreemiat on võimalik teenida ka näiteks uute kolleegide soovitamisel," loetles Ellamik tegevusi, kuidas töötajaid nende panuse eest ettevõtte arengusse tänada.

Personalijuhi sõnul on töötajate jaoks üha olulisemaks faktoriks motivatsioonipaketis ka see, mil määral panustab tööandja töö ja pereelu ühildamise võimalikkusesse. Sellest lähtuvalt on Tartu külje all tegutsev toidutootja hakanud võimaldama töötajatele perekondlikest vajadustest tulenevalt paindlikku tööaega nii kontoris kui ka tootmises. Lapsevanematele antakse võimalus oma puhkuseid laste vaheaegade järgi sättida ning vajadusel töögraafikuid ümber korraldada. Et töötajatele veelgi paremaid tingimusi luua, osaleb Salvest ka Peresõbraliku tööandja programmis, kus hinnatakse töökorralduse sobivust peredele ning tehakse vajadusel vastavaid parandusi. „Usun, et tööjõukriisis jäävad ellu need ettevõtted, kes lihtsalt ei loo töötajatele uusi võimalusi ja hüvesid, vaid päriselt kuulavad nende muresid ja püüavad neid üheskoos lahendada," kommenteeris Ellamik.