Valitsus nõustus riigi äriühingute poolt 2019. aastal riigieelarvesse makstavate dividendidega summas 128,7 miljonit eurot. Kokku laekub dividende 11 riigi äriühingult.

Sel aastal on suurimad riigile dividendide maksjad Eesti Energia AS 57 miljoni euroga, AS Tallinna Sadam 23,6 miljonit euroga (kogudividend 35,2 miljonit eurot), Elering AS 29,4 miljoni euroga ja AS Eesti Loto 9 miljoni euroga.

Järgnevad Lennuliiklusteeninduse AS (5,1 miljonit eurot), AS Eesti Post (1,6 miljonit eurot) ja AS Operail (1,5 miljon eurot). Veel maksavad dividende AS Eesti Loots, AS Vireen, AS Teede Tehnokeskus ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.

Dividendide kogusumma vähenes võrreldes aasta varasemaga 30,6 miljonit eurot. 2018. aastal laekus eelarvesse riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt dividende summas 159,3 miljonit eurot. Möödunud aastal mõjutas kogusummat oluliselt AS-i Tallinna Sadam erakorraline dividendimakse enne aktsiate noteerimist Tallinna börsil.

Riigil on tegutsevaid äriühinguid 29, millest 27 on riik ainuomanik või otsustusõigusega ning valitsuse poolt heaks kiidetud dividendid kinnitatakse lõplikult aktsionäride üldkoosolekutel.

Dividendikorralduses on AS Tallinna Sadam ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS summa äriühingu kogudividend, kuid kuna riigi osalus ei ole 100%, siis riigieelarvesse laekub nende äriühingute dividendidest vastavalt 67,03% ja 93,31%.