Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK) esitatud esimeste valimiskampaania aruannete järgi, mis kajastavad erinevate erakondade nimekirjades riigikogu valimistel kandideerinute isetehtud kulutusi ja tasumise allikaid, on näha, et selliste väikeerakondade nagu Eestimaa Rohelised ja Eesti200 kandidaadid suunasid olulise osa kampaaniarahast internetti, täpsemalt Facebooki.

Kui roheliste oma taskust tasutud kampaaniakulud maksumus oli kokku 1577 eurot, siis enam kui 40% sellest ehk 656 eurot oli suunatud internetireklaamile. Näiteks läksid kõik erakonna esinaise Züleyxa Izmailova deklareeritud reklaamikulud Facebook Ireland Limited’le. Üsna palju vahendeid suunas Facebooki ka roheliste peasekretär Joonas Laks.

Viimane tellis ka raadioreklaami Ring FM-ilt 232 euro eest. See on ka ainus roheliste kandidaatide poolt deklareeritud kampaaniakulu, mida veel ei oe tasutud. 200 euro eest tellis roheliste kandidaat Arvi Matvei ka ajakirjandusreklaami Postimehes. Mäletatavasti rohelised riigikokku ei saanud, kuna kogusid 1,8% häältest.

Telliti nii Facebookilt kui Postimehelt

Neist oluliselt rohkem, 4,4% häältest, kuid samuti riigikogust välja jäänud Eesti 200 kandidaadid tegid oluliselt suurema summa ulatuses isiklikke kulutusi valimiskampaania tarbeks. ERJK-le esitatud aruande kohaselt küündisid need kulutused 36 476 euroni. Sarnaselt rohelistele on ka seal suurima, enam kui 36%-lise osakaaluga internetireklaam.

Sellele kulunud 13 215 eurost läks suur osa ka Eesti 200 kandidaatidel samuti Facebookile. Sinna suunas oma kampaania kas täielikult või suuremal määral näiteks erakonna juhatusse kuuluvad Meelis Niinepuu ja Igor Taro, aga ka sellised kandidaadid nagu Mihhail Derbnev, Kadri Haller-Kikkatalo, Marek Reinaas ja Margot Roose.

Üsna olulise osa oma kampaaniakuludest on Eesti 200 kandidaadid suunanud ka reklaamile ajakirjanduses, sinna kulus kokku 11 295 eurot. Suurima summa, 3000 eurot maksis selle eest Kadri Tali Postimehele.

Samas ka Postimehe endine peatoimetaja Lauri Hussar tellis väljaandes 1440 euro eest reklaami. Kusjuures see arve on tal aruande järgi ka tasumata. Hussari enda sõnul sai see siiski 08.03 tasutud, kuid ei kajastu veel aruandes, kuna see koostati 03.03 seisuga.

Kokku oli Eesti 200 kandidaatidel kampaaniaarveid tol hektel tasumata pea kolmandiku kogu kampaaniakulu ulatuses ehk summas 11 697 eurot. Eesti 200 on varasemalt ka välja öelnud, et paljud nende kandidaadid rahastasidki ise oma kampaaniat, kuna alustaval erakonnal polnud kuskilt suuri summasid selleks võtta.

Ruuben Kaalep maksis üle 3500 euro oma taskust

Keskpäevaks olid oma taskust tasutud kampaaniakulude aruanded ära esitanud ka valimistel kolmanda tulemuse teinud ehk 17,8% häältest saanud EKRE kandidaadid. Nende isiklikest vahenditest tehtud kulud olid isegi mõnevõrra väiksemad kui Eesti200, summa piirdus 34 700 euroga. Kõik arved on EKRE kandidaatidel ka tasutud.

Ka jaotuvad nende kulud mõnevõrra teistmoodi kui väikeerakondadel. EKRE kandidaadid maksid oma taskust internetireklaamile 5143 eurot ehk kuskil kaheksandiku deklareeritud kampaaniakuludest. Suurima summa, 10 146 eurot kulutasid nad hoopis reklaamtrükistele, natuke maksti oma taskust ka tele- ja raadioreklaami, rohkem väli- ja ajakirjandusreklaami.

Suurimad summad maksid enda reklaamimiseks riigikogu valimistel EKRE juhatuse liige Siim Pohlak, kellele kuulus kokku 9000 euro eest deklareeritud kulusid. Talle järgnesid Rene Kokk 5426 euroga, Uno Kaskpeit 4046 euroga, Jaak Valge 3951 euroga ning Ruuben Kaalep 3572 euroga.