Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK) esitatud valimiskampaania aruannete kohaselt, mis kajastavad erinevate erakondade nimekirjades riigikogu valimistel kandideerinute isetehtud kulutusi ja tasumise allikaid, on näha, et riigikogu valimistel 5 kohta parlamendis kaotanud ja 9,8% häältest saanud sotsiaaldemokraadid kulutasid seni aruanded esitanud erakondadest suurima summa, 68 861 eurot isiklikku raha valimiskampaaniale.

Näiteks roheliste kampaaniakulud piirdusid 1577 euroga, Reformierakonnal olid isiklikust taskust makstud kampaaniakulud 28 851 eurot, Eesti 200-l 36 476 eurot ning EKRE-l 34 760 eurot. Sarnaselt väikeerakondadele – nagu rohelised ja Eesti 200 – on ka sotsiaaldemokraatidel kõige suuremad kulutused, 23 264 euro ulatuses internetireklaamile. Selle järgneb 15 000 euroga telereklaam ja 11 269 euroga raadioreklaam.

Sotsiaaldemokraatidest ja kõigist seni isiklike kampaaniakulude aruande esitanud riigikogu valimiste kandidaatidest pretsenditult suurima summa kulutas 357 häält saanud ja parlamenti mitte pääsenud Anastassia Kovalenko, kes pani 41 315 eurot isiklikku raha oma kampaania alla. Aruande esitamise hetkel oli tal sellest tasutud 30 000 eurot, tasumata 11 315 eurot.

Sarnaselt teistele sotsiaaldemokraatidest, kes panustasid suure osa oma isiklikke vahendeid internetireklaamile, tegi seda ka Kovalenko. Kokku kulutas ta internetireklaamile 16 718 eurot. Sellele järgnes telereklaam 15 000 euroga ja raadioreklaam ligi 10 000 euroga.

Kovalenko järel rahastas sotsiaaldemokraatidest enim isiklikest vahenditest oma kampaaniat Roy Strider, kes sai valimistel 222 häält ja jäi samuti parlamendist välja. Tema kulud piirdusid küll 5 486 euroga ja aruande esitamise hetkeks olid ka tema reklaamiarved kõik makstud. Ühtlasi rahastasid tema kampaaniat mitmed eraisikud 500-euroste annetustega.

Mõned tuhanded eurod isiklikku raha suunasid oma valimiskampaaniasse ka Katri Raik, Marina Kaljurand, Heljo Pikhof ja Ivari Padar, kes kõik said ka riigikokku. Pikhofi kulud olid 3318 eurot, Kaljurand tasus omast taskust 2790 eurot, Raik 2794 eurot ning Padar 2374 eurot. Neist enim hääli sai Marina Kaljurand (5504 häält), järgnesid Raik (2112 häält), Pikhof (1522 häält) ja Padar (1457 häält).

Alates 1. jaanuarist 2014 kajastavad erakonnad valimiskampaania aruannetes vaid erakonna nimekirjas kandideerinud ise kulutusi teinud isikute kulud ja kulude tasumise allikad, erakonna kulud kajastatakse vaid kvartali tulude, laekumiste ja kulude aruannetes.