Rootsi terviseameti raporti järgi on riigis 45 000 hasartmängurit, kellel on väga tugev sõltuvus, vahendab BBC. Neist 64% on naised. See tähendab tohutut hüpet 2015. aastaga võrreldes, kui naiste osakaal oli vaid 18%. Põhjusena nähakse seejuures veebi hasartmängude kasvu.

Ühtlasi selgus uuringu käigus, et 2015. aastaga võrreldes on hasartmängurite arv Rootsis langenud. Samas on aga kasvanud tugeva sõltuvusega hasartmängurite osakaal. Neid on nüüd poole rohkem. Uuringu raporti koostaja Ulla Romildi sõnul on need tulemused murettekitavad.

Kokku on Rootsis hasartmängusõltlasi 100 000 inimest. Sellega moodustavad nad ligi 1,5% kogu elanikkonnast. Neid, kes mängivad aeg-ajalt hasartmänge ja kellel on oht langeda sõltuvusse, on 225 000 inimest. Sellega moodustavad nad alla 3% rootslastest.

Peamine asi, millele värske Rootsi terviseameti raport tähelepanu juhib, on just veebi hasartmängud ja kõik muud nö uued hasartmängurluse vormid, mis on internetis loodud ning muudavad senist hasartmängude maastikku oluliselt.

Lundi ülikooli professori Anders Håkanssoni sõnul on nendes ka võimalik põhjus, miks Rootsi naiste hulgas on rohkem hasartmängusõltlasi. "Me peame arvestama sellega, et hasartmängude turg on tänaseks oluliselt muutunud, just seeläbi, et väga palju hasartmänge on internetis,” lausus ta.

Suurbritannias on hasartmängusõltlaste osakaal meeste hulgas suurem. Kui neid on 0,9% elanikkonnast, siis hasartmängusõltuvuses naisi on 0,1% elanikkonnast. USAs on hakanud vahe meeste ja naiste vahel vähenema. Ühes konkreetses vanusegrupis (45-64 eluaastat) on naised meestest juba ka mööda läinud.