Tegelikult on konfliktide lahendamise oskus juhile, ja mitte ainult juhile kasulik erinevates olukordades.

Suhtlemine on konfliktilahenduses kõige olulisem komponent. Phillipsi sõnul ei ole oluline mitte see, kui hästi sa enda arvastes sõnumit edastada oskad, vaid kui hästi inimesed su sõnumi vastu võtavad.

Selleks aga pead sa enne tähelepanelikult kuulama. Saamaks aru, mida konfliktis osapooled arvavad, mis on nende seisukohad, sest kui asud lihtsalt hoogsalt asja lahendama, põrud üsna kindlalt, sest inimesed tahavad end tunda konflikti lahendamises osalistena.

Kui töötajad kirjeldavad oma probleeme ja konflikte, pead nad ära kuulama, las nad selgitavad, milles asi on, millest probleem tekkis. Ja lahenduse leidmiseks tuleb end seada teise osapoole positsiooni. Kuidas sina ennast selles olukorras tunneksid. See aitab sul tunda samasugust frustratsiooni, mis konflikti osapooli on tabanud, olgu selleks siis põhjust või mitte.

Ole konkreetne, see aitab konflikti lahendamisele kaasa. Ole konkreetne väljendamaks kuidas sina sellest olukorrast aru saad. Ütluste ja arvamuste vahel silla loomiseks tuleb kuulata ja mõistmiseks võib kasutada väljendit: „Ma saan aru, et sa tahad öelda, et….“ Selline lähenemine on hea, sest juhul, kui oled neid valesti mõistnud, saavad nad kohe asja selgitada: „Ei, see ei ole see, mis ma ütlesin. Ma tegelikult ütlesin….“ Ja kui oled asja õigesti mõistnud, saavad nad seda kinnitada.

Nüüd hakake koos lahendust otsima. Kui kõik otsivad lahendust eraldi, ei pruugi sellest asja saada. Inimesed tuleb tuua piltlikult ühe laua taha ning hakata koos lahendust otsima. Seejuures on oluline, et ei keskenduta probleemile, sest vastasel juhul ei lähe teie energia lahenduse otsimisele.

Mõned vihjed:

  • Vaata alati inimesele silma. See näitab, et nad on olulised, et väärtustate neid.
  • Kinnitage, öelge välja, et aitate koos lahendust otsida.
  • Tee märkmeid, kui kuulad. See näitab, et võtad asja tõsiselt

Kiire kokkuvõte konflikti lahendamiseks:

  • Kuula tähelepanelikult, enne kui midagi ütled.
  • Pane end osapoolte olukorda.
  • Ole otsekohene
  • Unustage probleem, keskenduge lahenduse leidmisele.