Enam kui 150 inimesele tööd andvas tekstiiliteenuste ettevõttes Lindström on aga töötajad kõige olulisemad. „Juht, kes oskab töötajaid hinnata ning näeb nende arenguvajadusi, motiveerib ja tunnustab, on töötaja rahulolu tagamisel määrava tähtsusega,“ kommenteerib ettevõtte personalijuht Krista Vihul.

Ettevõtte juhtkond on väga tulevikku vaatav ning pöörab tähelepanu selle igale osale. „Kui üks osa ettevõttest ei tööta, ei saa ka teised õlitatult toimida. Kui inimesed on rahul ja motiveeritud, on nad produktiivsemad, julgevad töökorralduses kaasa rääkida ja oma ideid pakkuda - sellest saavadki alguse uuendused ja edasiliikumine,“ kommenteeris Vihul.

Häid töötajaid peab oskama hoida ning neile tuleb pakkuda arenguvõimalusi. „Kui näeme, et mõni töötaja on eriti tubli ja motiveeritud, panustame omaltpoolt lisaks ja pakume talle võimalust karjääriredelil edasi liikuda,“ ütles Vihul. Lindströmis töötab mitmeid inimesi, kes on alustanud lihtsamatest töökohtadest, kuid tänu oma pealehakkamisele ja innustunud suhtumisele kiiresti karjääriredelil tõusnud. „Näiteks üks noor naine, kes alustas meie juures sorteerijana, kuid liikus peagi edasi laotööliseks. Peale lapsehoolduspuhkust tuli rõõmuga meie juurde tööle tagasi ja sai vahetusevanemaks. See näitab, kui oluline on inimese potentsiaali märgata ja talle võimalus anda,“ tõdes Vihul.

Peale tööalase arengu on oluline tähele panna ka seda, kui töötajal tekivad mured või probleemid eraelus ning omaltpoolt teda nende lahendamisel ja tasakaalu taastamisel toetada.

„Tööandja kohustus on tagada töötajate turvatunne ja heaolu – kui töötajat motiveerib vaid hirm töö kaotuse ees, siis on tööandja läbikukkunud. Inimest peab ikka vaatama kui tervikut ning töö ja muu elu on teineteisega tihedalt seotud. Kui töötaja on õnnelik, on ta ka tööle pühendunum,” kommenteeris Vihul.

Heaolu tagamisel on kriitiline ka töötaja kaasamine plaanide tegemisse, et ta saaks oma vajadustest teada anda ning mõistaks, miks midagi tehakse. Lindströmis rõhutatakse ettevõtte väärtusi igal võimalusel ning kõik töötajad teavad, et tänu nende tööle on maailm parem paik. Ettevõtte väärtused -keskkonnasõbralikkus, ausus, läbipaistvus, hoolivus – on meeskonnaga üheskoos läbi räägitud ning kõik näevad laiemat pilti, kui ainult enda tööots.

„Väärtustest rääkimine ja ühine võitude tähistamine tekitab tugeva meeskonnatunde. Kui meil läheb hästi, on kogu meeskond rõõmus ja aplodeerib teineteisele ning selline tugi ja ühtekuuluvustunne tekitab kohe tahtmise igal hommikul tööle tulla,“ kommenteeris Vihul.
„Suurim motivaator tööks ei ole ostetav – inimesed on lojaalsed, kui organisatsioon on ühtne, töötajaid märgatakse, hinnatakse ja tunnustatakse ning seda ei saa vaid rahaga saavutada,“ võttis Vihul Lindströmi põhimõtted töötajate motiveerimisel kokku.