Eelnõu kohaselt hääletavad moskvalased esmakordselt arvutit või isegi mõnda muud elektroonilist vahendit kasutades. Valimsikomisjon saab õiguse seada täiendavaid meetodeid valija isiku kindlaks tegemiseks. Nn föderaalseaduse projekt, mis lubab Moskva linnal eksperimendi korras e-hääletamist kasutada, pole aga seni veel saanud Riigiduuma vastava komisjoni heakskiitu.

Moskva valimiskomisjon saatis seaduse eelnõu 2. aprillil valitud ekspertidele. Arutelus osalesid valimiskomisjoni, linnavalitsuse ja -volikogu ning Riigiduuma liikmed, Kaspersky Labi eksperdid, liikumine Golos.

Projekt määratleb ühemandaadilised ringkonnad, kus e-hääletamise eksperiment läbi viiakse, seab nõuded nn distatntshääletamiseks kasutatavale riist- ja tarkvarale, erinõuded alasüsteemile „Isiklik kabinet”.

Eelnõu kirjeldab e-hääletamise toimumist: hääletusprogrammile pääseb ligi kas oma isiklikust arvutist või mõnest muus elektroonilisest vahendist, mis on ühenduses internetiga. Valija hääl võetakse arvesse pärast kinnituskoodi sisestamist, mis saadetakse talle SMS-sõnumiga.

Juhul, kui hääletuse kohta esitatakse põhjendatud kaebus, on valimiskomisjonil õigus häälte vahetuks üle lugemiseks. Kui ülelugemise tulemusel ilmneb rohkem kui 1protsendiline erinevus e-hääletuse tulemustest, koostatakse valimistulemuste protokoll vahetu üle lugemise põhjal. Kui erinevusi ei avastata, siis kinnitatakse e-hääletuse tulemused valimiste protokollis.

Moskva e-hääletuse korraldamiseks vajaliku föderaalseaduse eelnõu esitati Riigiduumale juba 26. veebruaril, kuid polnud sealt edasi jõudnud.

Kuid eilsel vastava komitee istungil sai heakskiidu teine eelnõu nn elektrooniliste hääletusjaoskondade loomiseks Moskva linnas, mille kaudu saab hääletada teistes föderatsioonisubjektides toimuvatel valimistel.

„Teie olete näiteks Lipetskist, kus seisavad ees Lipetski oblasti kuberneri valimised, saabute Moskvasse valimisjaokonda, saate pärast passi esitamist triipkoodiga kaardi,” selgitas keskvalimiskomisjoni esimehe asetäitja Nikolai Bulajev.
Saadud triipkoodi näitamisel valimsiseadme masinlugejale saab teha valiku kandidaatide seast.

Kirjeldatud teenust saab kasutada isik, kes esitas eelnevalt avalduse läbi riigi ja kohalike omavalitsuste ühise teenuste portaali.
Riigiduuma valimisteks 2021. aastal võetakse kasutusele viis tuhat sellist nö elektroonilist valimisjaoskonda. Sellised jaoskonnad saavad olema igas oblastikeskuses.

Venemaa kommunistides tekitab elektrooniliste valimiste korraldamine umbusaldust. „Kui elektroonilised jaoskonnad asutatakse üle kogu maa, siis mitte ühelgi parteil ei jätku inimesi ega raha, et organiseerida vaatlejate koordineeritud tööd, aga ilma efektiivse vaatlemiseta ühiskonna rahulolematus valimiste suhtes üksnes kasvab,” ütles kompartei keskkomitee sekretär Sergei Obuhov.