Esimeseks loogiliseks argumendiks lastega töötajate värbamisel võiks eelduslikult olla paindlik tööaeg, et võimaldada paremat töö ja eraelu tasakaalu. Great Place To Work, kes hindab tööandjaid ja koostab erinevaid rahvusvahelisi ning kohalikke parimate tööandjate edetabeleid, sealhulgas ka peresõbralikematest ettevõtetest, on oma 2017 aastal läbiviidud uuringu põhjal leidnud mitmeid huvitavaid fakte lastega töötajate soovidest ning võrrelnud omavahel ka lasteta ning lastega töötajaid.

Selgub, et kõige olulisemad tegurid, mis panevad töötajaid soovima ettevõttes pikemalt töötada, ei erine emadel, isadel ega ka lasteta kolleegidel. Mõnus töökeskkond, tunne, et muudad midagi olulist ning uhkus oma organisatsiooni üle andsid näiteks emadel 15 korda tõenäolisemalt vastuseks, et töötaja soovib organisatsioonis töötada pikemat aega kui töö ja eraelu tasakaal.

Üllatuslikult osutus töö ja eraelu tasakaal olulisemaks lasteta meestele kui lastega töötajatele.

Uuringus, kus küsitleti üle 440 000 töötaja, arvasid lastega töötajad oma lasteta kolleegidest enam, et töö on nende jaoks midagi enamat kui “lihtsalt töö” (88% emadest ja 87% isadest). Seega pole õigustatud arvamus, et lasteta töötajad oleksid tööle pühendunumad ainuüksi selle tõttu, et neil pole peret.

Ka soovivad lastega töötajad olla lojaalsed oma tööandjale: 90% neist vastasid, et nad sooviksid jääda oma organisatsiooni tööle pikemaks ajaks. Küll aga oli neil kahtlusi õigluse üle ettevõttes. Kui ka üldiselt kahtlesid naised meestest enam, et nende palk on õiglane, siis see vahe oli eriti suur emade ja isade vahel.

Kindlasti ei tähenda uuringutulemused seda, et töö ja pereelu tasakaal ei ole tähtis – loomulikult on. Aga nii lastega kui ka lasteta töötajad on tegelikult üsna sarnased ja nende tööheaolu ja pühendumust mõjutavad samad tegurid.

Pakkudes töötajatele paindlikku tööaega, ei saa unustada õiglust, töötajate kaasamist suuremasse missiooni ning meeldivat töökultuuri. Ka siis, kui töötaja töötab kodus või osalise ajaga, on tema jaoks oluline olla osa meeskonnast ning tunda, et temaga arvestatakse.