Eesti Kultuurkapitali endine juht Avo Viiol on jäänud 2012. aastast kultuurkapitalile võlgu 545 791,29 eurot, mistõttu esitas kultuurkapital 8. märtsil Viru maakohtule avalduse Viioli eraisiku pankroti väljakuulutamiseks. Täna jõudis kultuurkapitali taotlus ka kohtusse, kes teeb lähiajal lahendi ajutise halduri määramise kohta.

Kultuurkapitali esindaja vandeadvokaat Terje Eipre sõnul algatati Avo Viiol vastu 2012. aastal täitemenetlus, mille aluseks oli kriminaalasjas tehtud kohtuotsus. Tänaseks on kohtutäituril õnnestunud võlausaldaja 545 791,29 eurot suurust nõuet rahuldada vaid 5 326,00 euro ulatuses.

Eipre sõnul on kultuurkapitalile teadaolevalt Viioli ainsaks väärtust omava varaks osalused äriühingutes OÜ Viru Äriteenindus ja Julius Consult OÜ. OÜ Viru Äriteenindus viimane äriregistrile esitatud majandusaasta aruanne pärineb 2016. aastast, mis on esitatud registrile alles seisuga 09.10.2018. Julius Consult OÜ viimane majandusaasta aruanne esitati seisuga 05.11.2018 ning see kajastab samuti vaid 2016. a majandusaasta näitajaid.

"Paraku pole ei võlausaldajal ega ka täituril äriühingute turuväärtusele võimalik 2016. aasta majandusnäitajate põhjal hinnangut anda. Täitemenetluse jooksul pole täituril õnnestunud võlgnikule kuuluvaid osasid tänaseni realiseerida," kirjeldas Eipre. Sellest tulenevalt on kultuurkapital asunud seisukohale, et Viiol on maksejõuetu ning tema maksejõuetus ei ole ajutise iseloomuga.

1995. aastal kultuurkapitali tegevjuhina tööle asunud Viiol riisus aastatel 1999–2002 ametiseisundit kuritarvitades asutuselt 8 521 910 krooni ehk 544 649,32. Enamuse riisutud rahast mängis ta kasiinodes maha. Asi tuli 2002. aastal ilmsiks, kui Viiol 13. augustil vahi alla võeti. Tema süüasja tõttu pidi ka toonane kultuuriminister Signe Kivi ametist taanduma.